Copyist

Copyist

1. anlamı kopya çıkaran.

Copyist

Copyist tanım:

Kelime: copy·ist
Söyleniş: 'kä-pE-ist
İşlev: noun
1 : one who makes copies
2 : IMITATOR

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.