Corpus Maxillae

Kısaca: nin) büyük kanadının (''ala major'' 'un) ön kenarı ve orbita yarığı "''fissura orbitalis inferior''". ...devamı ☟

'nin) büyük kanadının (ala major 'un) ön kenarı ve orbita yarığı "fissura orbitalis inferior". *

Ön kenar

ise bu yüzü, yanak yüzünden (
facies malaris'ten) ayırır; adı "margo infraorbitalis" oluşturur.

Yanak yüzü(facies malaris)

*Bu yüz öne bakar. *Bu yüz üzerinde
margo infraorbitalis denilen bir kenar ve foramen infraorbitale denilen bir delik ve bu deliğin altında fossa canina cenilen bir çukur bulunur.
Foramen infraorbitale
*Bu delik orbita yüzündeki
canalis infraorbitalis 'in devamıdır. *Bu delik canalis infraorbitalis denilen kanalın bu yüze açılan deliğidir.

Şakakaltı yüzü(facies infratemporalis)

*Bu yüz arkaya bakar. *Şakak altı çukurunun (
fossa infratemporalis 'in) ön duvarının bir kısmını oluşturur. *Bu yüz tümsek olduğu için üst çene tümseği (tuber maxillae) adını alır. *Üzerinde foramina alveolaria denilen küçük delikler bulunur. *Bu delikler canalis alveolaris superior denilen kanalın giriş delikleridir.
Canalis alveolaris superior
*Bu kanalın içinden geçen sinir ve damarlar dişlere gider.

Elmacık çıkıntısının tabanı

*
Sinus maxillaris'in dış yan duvarını yapar.

Elmacık çıkıntısının tepesi

*Elmacık kemiği(os zygomaticum) ile eklem yapar:Bu ekleme
sutura zygomatico maxillaris denir.

Alın çıkıntısı(processus frontalis)

*Cismin dış yan yüzünün ön yukarı kısmından yukarı doğru uzanır. *İki yüzü vardır: Dış yan ve iç yan *İki kenarı vardır: Önde ve arkada *Bir tepesi vardır.

Alın çıkıntısı dış yan yüzü

*Bu yüzde
crista lacrimalis anterior denen bir ibik ve sulcus lacrimalis denilen bir oluk bulunur.
Sulcus lacrimalis
*Bu oluk, gözyaşı kemiğinin (
os lacrimale 'nin)aynı isimli oluğu ile birleşir. Bu birleşme sonucu gözyaşı-burun kanalı(canalis nasolacrimalis) meydana gelir. *Bu oluk, burun boşluğundaki maetus nasi inferior 'a açılır.

Alın çıkıntısı iç yan yüzü

*Bu yüzde iki ibik bulunur;enine durur ve üst üst üstedirler. *Üstteki ibik
crista etmoidalis, altaki crista conchalis adındadır. *Crista etmoidalis 'e os ethmoidale; crista conchalis 'e concha nasalis inferior tutunur.

Alın çıkıntısının yaptığı eklemler

*

Ön kenar

;
os nasale ile *

Arka kenar

;
os lacrimale ile *Tepesi; os forntale ile eklem yapar.

Alveol çıkıntısı(processus alveolaris)

*Bu çıkıntı
corpus maxillae 'nin dış yan yüzünün altından aşağı doğru uzar. *Bu çıkıntının bir dış yan bir de iç yan olmak üzere iki yüzü ve bir de serbest kenarı vardır.

Alveol çıkıntısı dış yan yüzü

*Konvekstir; dış bükeydir. *Üzerinde
juga alveolaria denilen bir takım kabartılar vardır. Bu kabartıları oluşturan alveoller içindeki dişlerdir.

Alveol çıkıntısı iç yan yüzü

*İç bükeydir. *Üzerinde pürtükler bulunur.

İç yan yüz

*Corpus maxillae'nin iç yan yüzüne
facies nasalis de denir. *Yüz üzerinde hiatus maxillaris adında büyük bir delik bulunur. *Bu delik sinus maxilaris ismi verilen; maxilla içindeki boşluğun ağzını oluşturur. *Bu deliğin önünde sulcus lacrimalis yer alır;yukarıdan aşağı doğru uzanır.

Damak çıkıntısı (Processus palatinus)

*Bu enine çıkıntı, yukarıdan aşağı basıktır;üst ve alt olmak üzere iki tane yüze ve bir iç yan bir de arka kenara sahiptir.

Üst yüz

*Düzdür *Diğer üst çene kemiği parçasında yer alan damak çıkıntısının üst yüzüyle beraber burun boşluğunu döşemesinin ön bölümünü oluşturur.

Alt yüz

*İç bükey ve pürtüklüdür. *Diğer üst çene kemiği parçasında yer alan damak çıkıntısının üst yüzüyle beraber ağız boşluğunun tavanını "palatum durum" un 2/3 ön bölümünü meydana getirir.

İç yan kenar

*Serbest olan bu kenara eş kemiğin aynı adlı çıkıntısı ile birleşir ve damak orta dikişini
sutura palatina mediana 'yı meydana getirir. *Bu dikiş üzerinde üst tarafta meydana gelen ibik şeklindeki çıkıntıya crista nasalis denir; öne doğru bu ibik belirgin bir diken olur.
Foramen incisivum
*Burun ön dikeninin hemen iki yanında görülen deliklere -burun boşluğuna bakan yüzündekilere-
foramen incisivum denir. *Bu delikler canalis incisivus 'un bu yüzdeki delikleridir; canalis incisivus burun boşluğu ile ağız boşluğunu birleştirir. *Canalis incisivus 'un ağız boşluğuna açılan deliği bir tanedir; sutura palatina mediana 'nın ön ucundadır.

Arka kenar

*

Arka kenar

os palatinum 'un lamina horizantalis 'inin ön kenarı ile eklem yapar. *Buna sutura palatina transversa ; damak enine dikişi denir. =Kenarları= Üst kenar *Bu kenar üzerinde alın çıkıntısı processus frontalis bulunur; bunun arkasında da geniş bir çentik incisura lacrimalis vardır. Ön kenar *Bu kenar üzerinde ortada geniş bir çentik "incisura nasalis" bulunur. *Bu çentik eş kemikteki çentikle beraber apertura piriformis 'i burun boşluğu ön deliğini meydana getirir. *Çentik altında kalan bölüm ise eş kemikle dikiş yapar. Alt kenar *Eş kemikle beraber üst alveol kemerini oluşturur. *Üst alveol kemeri arcus alveolaris superior 'un açıklığı arkaya bakar. *Bu kenar üzerinde üç oluşum gözlenir: diş çukurcukları alveoli dentis , diş çukurcukları ayırma bölmeleri septa interalveoaria ve alveoller içindeki bölmecikler septa interradicularia

Arka kenar

*Kalın ve pürtüklüdür. *Üst çene tümseği tuber maxillae kısmının üzerinde delikler
foramina alveolaria; alta yakın olarak bir oluk sulcus pterygopalatinus vardır.

Canalis pterygopalatinus

*Sulcus pterygopalatinus
os palatinum ve os sphenoidale ' nin processus pterygoideus 'undaki eş oluklarla birleşir. *Bu birleşme sonucu canalis pterygopalatinus oluşur. =Bakınız= *Üst çene kemiği *Etmoid kemik *Damak kemiği *Göz yaşı kemiği *Os sphenoidale

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.