Coulomb Kanunu

Kısaca: elektrik yüklü (şarjlı) iki cisim, yüklerinin çarpımıyle doğru orantılı, aralarındaki r uzaklığının karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini etkilerler. ...devamı ☟

Coulomb Kanunu
Coulomb Kanunu

elektrik yüklü (şarjlı) iki cisim, yüklerinin çarpımıyle doğru orantılı, aralarındaki r uzaklığının karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini etkilerler.

Aynı işaretli yükler (+ + veya - -) birbirlerini iter, zıt işaretli yükler ( +- veya -+)birbirlerini çeker. Yükleri q ve q’, aralarındaki uzaklık r olan iki cismin birbirlerini itme veya çekmesi:

F=k.qq’/r2 F=newton q=Coulomb r = metre ise;

k = 8,98.109nt.m2/coulomb2dir.

C.G.S sisteminde (cm-gr-s) k=1/e dur. (e) ortamın dielektrik sabitidir.

F=qq’/er2

F=dyn

q= e.s.y.b (elektrostatik yük birimi)

r=cm

1 coulomb=3.109 e.s.y.b.

Bazı ortamların CGS sistemindeki dielektrik sabitleri:

Ortam e

Hava 1

Boşluk1

Ebonit2,8

Cam8

Mika2,3

Parafin5/7

Coulomb Kanunu

elektrik yüklü (şarjlı) iki cisim, yüklerinin çarpımıyle doğru orantılı, aralarındaki r uzaklığının karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini etkilerler.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Coulomb Kanunu
3 yıl önce

fizikçi Charles Augustin de Coulomb tarafından yayınlanmıştır ve klasik elektromanyetizmadaki önemli bir gelişmedir. Coulomb yasası Gauss yasasından ve...

Charles-Augustin de Coulomb
3 yıl önce

Augustin de Coulomb (14 Haziran 1736, Angoulême – 23 Ağustos 1806, Paris), Fransız fizikçidir. Coulomb; Angoulême, Fransa'da doğmuştur. Henry Coulomb ve Catherine...

Charles-Augustin de Coulomb, 14 Haziran, 1736, 1757, 1759, 1761, 1779, 1785, 1789, 1806, 23 Ağustos
Elektrostatik
3 yıl önce

= q E → . {\displaystyle {\vec {F}}=q{\vec {E}}.\,} Bu tanımlama ve Coulomb Kanunu düşünülecek olduğunda tek noktasal yükün Q oluşturduğu electrik alanın...

Elektrik yükü, 1600, Atom, Elektromanyetik, Elektromanyetik kuvvet, Elektron, Proton, William Gilbert, Elektromanyetik alan
Faraday'in indüksiyon kanunu
6 yıl önce

Faraday'in indüksiyon kanunu, 1830'da Michael Faraday tarafından bulunan, manyetik alanın değişimiyle oluşan emk'yı tanımlayan indüktörlerin, elektrik...

Ohm Kanunu
3 yıl önce

hesaplanıyor Suyun akışı litre (veya galon) dakikadaki su miktarıdır. coulomb/saniye gibi analog bir akımdır. Genellikle yalıtılmış tabakalara yerleştirilen...

Ohm Kanunu, Amper, Direnç, Ohm, Volt
Elektrik yükü
3 yıl önce

yüklüdür ya da yüksüzdür. Uluslararası Birim Sistemi (SI) elektrik yükünü coulomb (C) olarak adlandırırken, elektrik mühendisliğinde amper-saat (Ah) olarak...

Elektrik yükü, 1600, Atom, Elektromanyetik, Elektromanyetik kuvvet, Elektron, Proton, William Gilbert, Elektromanyetik alan
14 Haziran
3 yıl önce

1529 - II. Ferdinand, Avusturya dükü (ö. 1595) 1736 - Charles Augustin de Coulomb, Fransız fizikçi (ö. 1806) 1811 - Harriet Beecher Stowe, Amerikalı yazar...

14 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran, 15 Haziran, 16 Haziran, 1736, 17 Haziran, 1806, 1839
Elektrik akımı
3 yıl önce

içerisinde bir Coulomb'luk yük geçmesi bir Amper'lik akıma tekabül eder. Ampermetre adı verilen bir aletle ölçülmektedir.Ohm Kanunu'na uyan maddeler üzerinden...

Elektrik akımı, Elektrik akımı