Cower

Cower

1. anlamı (f). çömelmek, korkudan yere çökmek, korkup çekilmek.,xyz sin.
2. anlamı sinmek. büzülmek.

Cower

Cower tanım:

Kelime: cow·er
Söyleniş: 'kau(-&)r
İşlev: intransitive verb
Kökeni: Middle English couren, of Scandinavian origin; akin to Old Norse kura to cower
: to shrink away or crouch especially for shelter from something that menaces, domineers, or dismays
synonym see FAWN

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.