Craggy

Craggy

1. anlamı keskin/yalçın.
2. anlamı dik ve pütürlü.

Craggy

Craggy tanım:

Kelime: crag·gy
Söyleniş: 'kra-gE
İşlev: adjective
Türleri: crag·gi·er; -est
1 : full of crags craggy slopes
2 : ROUGH, RUGGED a craggy face
- crag·gi·ly /'kra-g&-lE/ adverb
- crag·gi·ness /'kra-gE-n&s/ noun

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.