Crease

Crease

1. anlamı (i)., (f). kırma, pli, pasta, kat; çizgi, buruşuk; ütü çizgisi, kat yeri; (f). kırma yapmak; buruşturmak; katlanmak, buruşmak.,çizgi/kat/kırışıklık,xyz güldür/kırış/kırıştır.
2. anlamı buruşukluk. kırışıklık. kat. pli. buruşmak. kırışmak. buruşturmak. kırıştırmak.
3. anlamı burusmak. kirismak. burusturmak. kiristirmak. burusukluk. kirisiklik. kat. pli.

Crease

Crease tanım:

Kelime: crease
Söyleniş: 'krEs
İşlev: noun
Kökeni: probably alteration of earlier creaste, from Middle English creste crest
1 : a line, mark, or ridge made by or as if by folding a pliable substance
2 : a specially marked area in various sports; especially : an area surrounding or in front of a goal (as in lacrosse or hockey)
- crease·less /-l&s/ adjective

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.