CRICKET (türkçe) anlamı
1. (i). cırcırböceği
2. küçük çekirge
3. (zool). Gryllidae
4. kriket oyunu. mole cricket danaburnu. not cricket (k.dili). doğru olmayan
5. oyun kurallarına aykırı.,kriket/cırcırböcek.
6. 2. anlamı cırcırböceği. kriket.
1.
Cricket tanım:
Kelime: crick·et
2. Söyleniş: 'kri-k&
3. t
4. İşlev: noun
5. Kökeni: Middle English criket
6. from Middle French criquet
7. of imitative origin
8. 1 : any of a family (Gryllidae) of leaping orthopteran insects noted for the chirping notes produced by the male by rubbing together specially modified parts of the forewings
9. 2 : a low wooden footstool
10. 3 : a small metal toy or signaling device that makes a sharp click or snap when pressed
11. [cricket illustration]
12.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Columba

Columba may mean:

Dart

Dart, iç içe renkli halkalardan ve bunları kesen üçgen dilimlerden oluşan bir hedefe, ufak okların (dartların) elle atılarak saplanması suretiyle oynanan bir spor. Dünyada en yaygın oynanan türünde belirli bir skordan başlanarak geriye gidilir ve tam olarak sıfır puana ilk ulaşan ...