Cringe

Cringe

1. anlamı (f). korkuyla çömelmek, sinmek; yaltaklanmak.,xyz kız/büzül.
2. anlamı korkudan sinmek. büzülmek. (birinin önünde) iki büklüm olmak.

Cringe

Cringe tanım:

Kelime: cringe
Söyleniş: 'krinj
İşlev: intransitive verb
Türleri: cringed; cring·ing
Kökeni: Middle English crengen; akin to Old English cringan to yield, Middle High German krank weak
1 : to draw in or contract one's muscles involuntarily (as from cold or pain)
2 : to shrink in fear or servility
3 : to behave in an excessively humble or servile way
synonym see FAWN
- cring·er noun

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.