Cronquist Sistemi

Kısaca: Cronquist sistemi, bitkiler (Plantae) âlemine ait olan ve kara bitkileri içindeki en önemli topluluğu oluşturan kapalı tohumlular (Angiospermae) bölümü için kullanılan bir sınıflandırma cetvelidir. ...devamı ☟

Cronquist sistemi, bitkiler (Plantae) alemine ait olan ve kara bitkileri içindeki en önemli topluluğu oluşturan kapalı tohumlular (Angiospermae) bölümü için kullanılan bir sınıflandırma cetvelidir.
Kapalı tohumluların bölüm olarak adlandırılmasında geçerli olan ve birbirinin yerine kullanılabilen çeşitli botanik adları bulunmaktadır; bunlar şöyle sıralanabilir:
  • Angiospermae: yukarıda da belirtilmiş olan ve "kapalı tohumlular" ile çok yakın anlam benzerliği taşıyan ad (terimin İngilizce ve tekil karşılığı olan "``angiosperm``" için İngilizce kaynak).
  • Anthophyta: Türkçe karşılığı "çiçekli / çiçek açan bitkiler" olan ad (İngilizce Wikipedia`da ve ).
  • Magnoliophyta: Fransız doktor ve botanikçi Pierre Magnol`ün (1638-1715) soyadına atıfta bulunarak adlandırılan ``Magnolia`` cinsi ve bu cinsin üyesi olduğu Magnoliaceae familyasının adlarından türetilmiş isim (İngilizce Wikipedia`da ve "``Magnolia``" için İngilizce kaynak)
|}

Genel özellikler

Sistem Arthur Cronquist (1919-1992) tarafından geliştirilmiştir ve Çiçek Açan Bitkilerin Evrimi ve Sınıflandırılmasıa (1968; 2. baskı, 1988) ile Çiçek Açan Bitkilerin Birleştirilmiş Sınıflandırılması Sistemib (1981) adlı yazılarında yer almıştır.

Cronquist`in sisteminde, kapalı tohumlular iki sınıfa ayrılır:
* Liliopsida (Bir çenekliler)
* Magnoliopsida (İki çenekliler)
Bu sınıflarla ilişkili takımlaralt sınıflarda gruplanırken, takımların altında da familyalar yer alır.

Cronquist sistemi, özgün biçimi ya da uyarlanmış sürümleriyle olmak üzere, günümüzde de yaygın kullanıma sahiptir. Ancak, kapalı tohumluların takım ve familyalarının sınıflandırılması için, Evrimsel Kapalı Tohumlu Gelişimi Topluluğu`nun (``Angiosperm Phylogeny Group, APG``) sistemi olan APG II`yi kullanmaya geçen botanikçilerin sayısı giderek artmaktadır.
Terim bilgisi:
a ``The Evolution and Classification of Flowering Plants``b ``An Integrated System of Classification of Flowering Plants``


Sınıflandırma cetveli

Cronquist`in sistemi, "Çiçek Açan Bitkilerin Birleştirilmiş Sınıflandırılması Sistemi" çalışmasında yer aldığı haliyle, aşağıda sunulmuştur:
* sınıf ve alt sınıflar başlık ve alt başlıklar olarak,
* her alt sınıfa ait takım ve familyalar ise 3 sütuna bölünmüş listeler olarak verilmiştir.


Sınıf LiliopsidaAlt sınıf AlismatidaeTakım Alismatales
Familyalar


Familya


Takım Najadales
Familyalar


Takım Triuridales
Familyalar


Alt sınıf ArecidaeTakım Arales
Familyalar


Takım Arecales
Familya


Takım Cyclanthales
Familya


Takım Pandanales
Familya


Alt sınıf CommelinidaeTakım Commelinales
Familyalar


Takım Cyperales
Familyalar


Takım Eriocaulales
Familya


Takım Hydatellales
Familya


Takım Restionales
Familyalar


Takım Juncales
Familyalar


Takım Typhales
Familyalar


Alt sınıf LiliidaeTakım Liliales
Familyalar
Takım Orchidales
Familyalar


Alt sınıf ZingiberidaeTakım Bromeliales
Familya


Takım Zingiberales
Familyalar
Sınıf MagnoliopsidaAlt sınıf AsteridaeTakım Asterales
Familya


Familyalar


Takım Calycerales
Familya


Takım Campanulales
Familyalar


Takım Dipsacales
Familyalar


Takım Gentianales
Familyalar


Takım Lamiales
Familyalar


Familya


Takım Rubiales
Familyalar


Familyalar


Takım Solanales
Familyalar


Alt sınıf CaryophyllidaeFamilyalar
Takım Polygonales
Familya


Familya


Alt sınıf DilleniidaeTakım Batales
Familyalar


Takım Capparales
Familyalar


Takım Diapensiales
Familya


Takım Dilleniales
Familyalar


Takım Ebenales
Familyalar


Takım Ericales
Familyalar


Takım Lecythidales
Familya


Takım Malvales
Familyalar


Takım Nepenthales
Familyalar


Takım Primulales
Familyalar


Takım Salicales
Familya


Takım Theales
Familyalar


Takım Violales
Familyalar


Alt sınıf HamamelididaeTakım Casuarinales
Familya


Familya


Takım Didymelales
Familya


Takım Eucommiales
Familya


Takım Fagales
Familyalar


Familyalar


Takım Juglandales
Familyalar


Takım Leitneriales
Familya


Takım Myricales
Familya


Familyalar


Takım Urticales
Familyalar


Alt sınıf MagnoliidaeFamilya


Takım Illiciales
Familyalar


Takım Laurales
Familyalar


Takım Magnoliales
Familyalar


Takım Nymphaeales
Familyalar


Takım Papaverales
Familyalar


Takım Piperales
Familyalar


Takım Ranunculales
Familyalar


Alt sınıf RosidaeTakım Apiales
Familyalar


Takım Celastrales
Familyalar


Takım Cornales
Familyalar


Takım Euphorbiales
Familyalar


Takım Fabales
Familyalar


Takım Geraniales
Familyalar


Takım Haloragales
Familyalar


Takım Linales
Familyalar


Takım Myrtales
Familyalar


Takım Podostemales
Familya


Takım Polygalales
Familyalar


Takım Proteales
Familyalar


Takım Rafflesiales
Familyalar


Takım Rhamnales
Familyalar


Familya


Takım Rosales
Familyalar


Takım Santalales
Familyalar


Takım Sapindales
Familyalar


KaynakKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.