Crotonoideae

manyok

Manyok (Manihot esculenta), Sütleğengiller familyasından bir bitkidir. Tropikal ve Yarıtropikal Amerika'da yetişen bu bitkinin yüz elliden fazla çeşidi vardır.

sütleğengiller

Sütleğengiller (Euphorbiaceae), çoğunlukla otsu olan bir çiçekli bitkiler familyası. 240 cins ve 6,000 civarında türle temsil edilirler.

Hevea brasiliensis

Hevea brasiliensis, gövdesinin yaralanmasıyla sütünden lateks denilen kauçukumsu malzeme elde edilen bir ağaç türüdür.