--}}

CTP

Klasik iş akış sisteminde hazırlanan orijinalin film çıkışı alınır ve bu film ile kalıp pozlandırılarak baskıya geçilir. Ctp sisteminde ise film kullanılmaksızın bilgisayardan doğrudan kalıba pozlandırma yapılır. Sistemin en önemli avantajı: filmin ortadan kalkmasıyla birlikte iş akışının hızlanmasıdır.

Kaynaklar

* Vikipedi Klasik iş akış sisteminde hazırlanan orijinalin film çıkışı alınır ve bu film ile kalıp pozlandırılarak baskıya geçilir. Ctp sisteminde ise film kullanılmaksızın bilgisayardan doğrudan kalıba pozlandırma yapılır. Sistemin en önemli avantajı: filmin ortadan kalkmasıyla birlikte iş akışının hızlanmasıdır. Filme bağlı olarak oluşabilecek hataların önüne geçilmesi ve film maliyetlerinin bulunmayışının yanında, kalıba pozlandırmada ki tutarlılık ve kalite, ürün kalitesinin artmasını sağlamaktadır. Sistemin diğer avantajı ise keskin nokta (tram) yapıları ve klasik sistemde kalıba çekilemeyen noktaların bu sistemde kullanılabilmesidir. (FM tramlama, hibrit tramlama) CTP siteme geçen matbaalarda işin doğruluğunu kontrol etmek için dijital prova kaçınılmazdır. Sistem herhangi bir hata durumunda süratli bir geri dönüşe imkan tanımaktadır. Film ile kalıp oluşturulan klasik sistemde, baskıda fark edilen herhangi bir hatanın geri dönüşü uzun zaman almaktadır. Hatanın giderilmesi için bilgisayar operatörünün müdahalesi ve gerekirse prova, ardından film çıkışlarının alınması, gerekirse montaj, ve kalıp çekimi. CTP de ise bu müdahale bilgisayarda yapıldıktan sonra kalıp alınmakta ve süratli geri dönüşler sağlanabilmektedir. CTP matbaa bünyesine dahil edilirken verilmesi gereken birçok karar vardır. Öncelikle firmanın üretim potansiyelinin bu yatırım için uygun olup olmadığının kararı verilmelidir. Daha sonra ise teknik olarak kullanılacak makine özellikleri belirlenmelidir. Bugün Ctp makineler: termal ve violet teknolojiye uygun olarak üretilmektedir. Violet teknolojide iç tambur, termal de ise dış tambur pozlama sistemi tercih edilmektedir(İstisnaları vardır). Violet sistem gümüş veya fotopolimer bazlı kalıpları pozlayabilir, termal sistem ise silikon bazlı kalıpları pozlar. Bu sebeple violet sisteme 60 mW lazer yeterli iken, termal sistemde 30 w lazere ihtiyaç duyulur.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

CTP
CTP