Alm. Freitag (m), Fr. Vendredi, İng. Friday. Haftanın beşinci günü. Lügatte “toplanmak” demektir. Haftanın Perşembe ile Cumartesi arasındaki günü olan Cumâ günü, Müslümanlara mahsus en kıymetli gündür.

CUMA (türkçe) anlamı
1. 1 . Haftanın altıncı günü
2. perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
3. 2 . din b. (***)Cuma namazı.
CUMA (türkçe) anlamı
4. haftanın altıncı günü
perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
CUMA (türkçe) anlamı
5. (Arapça) Erkek ismi 1. Haftanın beşinci günü. 2. Müslümanların ibadet ve Bayram günü. 3. Cuma günü kılınan öğle namazı. 4. Toplanma. Sure-i Cuma Kur'an'ın 62. suresi.
CUMA (türkçe) ingilizcesi
1. [Kymi]n. long knife (Latin America)
2. gossip
3. woman who gossips (Andes)n. Friday
4. sixth day of the week,
CUMA (türkçe) fransızcası
1. vendredi [le]
CUMA (türkçe) almancası
1. n. Freitag

Cuma hakkında bilgiler

Cuma Haftanın beşinci günü. Sözlük anlamı “toplanmak” demektir. Haftanın Perşembe ile Cumartesi arasındaki günü olan Cuma günü, Müslümanlara mahsus en kıymetli gündür.

Cuma, Perşembe Pençşenbe ile Cumartesi Cumaertesi arasında kalan, haftanın beşinci günüdür. Kelime, Türkçeye Kur'an yoluyla Arapçaya, oradan da bize gelmiştir. Bu günün Türkçe adı, Altıncı Gün, Eski Türkçe Altınç tır.

Cuma sözcüğünün kökünün Arapça olduğu varsayımına göre Kur'an bu günü haftalık toplantı günü sayması ile de uyuşarak "جمع CM'A" "toplanmak" kökünden gelir. Kur'an'dan önce bu gün için Araplar arube, yewm ül arube يوم ال عروبة ya da altıncı gün anlamında yewm üs sadis يوم ال سادس derlerdi.

  • Ayrıca erkek ismi olarak da kullanılmaktadır.
  • İslam'da Cuma toplu ibadet günüdür. Cuma Suresi, 1
  • Hristiyanlıkta Paskalya'dan önceki Cuma günü Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğu için yas günüdür.
  • Ayın 13'ünün Cumaya rastladığı günler bazı inanışlara göre uğursuz kabul edilir.

Şarkı Sözleri

Mara tarafından söylenen Cuma adlı şarkının sözleri.

bu cuma bir planım yok
yemesem de karnım tok
ne yağmura takarım
ne yalnızlık duyarım

beklesem de sıralarda
belalara bulaşsam da
bu cuma mutluyum
her cuma'dan daha

parlar dışarda gözler
azalır mesafeler
zaman geçmez bugün
amaçsızlık ne güzel

bu cuma bir planım yok
keyfimi bozamaz kimse
evde otursam da
duyulur güzel sesler
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cuma Divanı

Cuma Divanı (Dîvânı) Osmanlı Devletinde, Cuma günleri olmak üzere, sadrazamın başkanlığında kurulan dîvân. “Huzur Mürâfaası” da denir.Fatih Kanunnamesi’ne göre, şer’î ve örfî davalara, padişahın mutlak vekili olan sadrazamın huzurunda bakılır ve bu tür davalar, ...

Cuma Namazı

Cuma Namazı İslam dininde Cuma günü öğle vakti girince, cemaatle kılınan namaz. İlk Cuma namazı Peygamber efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti sırasında Ranuna Vadisinde kılındı. Buraya sonradan Cuma Mescidi yapıldı. Cuma namazı, on altı rekattir. Önce Cuma namazının ...

Cuma Selamlığı

Cuma Selamlığı Osmanlı sultanlarının Cuma namazına gidişleri ve dönüşleri sırasında yapılan merasim. İslam devletlerinde Cuma namazının ictimai ehemmiyeti pek büyüktü. Osmanlı padişahları, kendilerinden önceki İslam hükümdarları gibi at üstünde ve bir merasimle büyük ...

Cemal Cuma

Iraklı bir şair olan Cemal Cuma ( Jamal Jumá ) Bağdat`da doğmuş ve akademik eğitimini, 1984`den beri yaşadığı Kopenhag`da almıştır. ‘Itırlı Bahçe`, ‘Kalplerin Gezintisi` ve ‘Yasak Yazılar`ı da içeren sayısız erotik elyazmasını düzenleyip yayınlamıştır. ...

Cuma Suresi

Cuma Suresi, adını, 9. âyetinde geçen "cum`a" kelimesinden alır. Medine`de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır.

Eski Cuma

Eski Cuma (Bulgarca: ``Tırgovişte``), Bulgaristan`ın kuzey doğusunda, 43.667 nüfuslu bir şehirdir.

Eski Cuma Ili

Yukarı Cuma ili (Bulgarca: ``Oblast Tırgovishte``), Bulgaristan`ın üst orta kesimlerinde bir ildir. Merkezi Eski Cuma`dır.

Yukarı Cuma

Yukarı Cuma (Bulgarca: ``Blagoevgrad``, eskiden ``Gorna Djumaya``), güney batı Bulgaristan`da, Yukarı Cuma iline bağlı, 76.