Türkiye Cumhuriyetinde faaliyette bulunmakta olan siyasî partilerden biri. 10 Şubat 1954 de kurulan...

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ

Türkiye Cumhuriyetinde faaliyette bulunmakta olan siyasi partilerden biri. 10 Şubat 1954 de kurulan Cumhuriyetçi Millet Partisi ile 19 Mayıs 1952 de kurulan Türkiye Köylü Partisinin, 17 Ekim 1958 tarihinde birleşmesi ile meydana gelmiştir. Her iki partinin başlıca inanışlarının bir araya gelmesi ile kurulan bu parti. Milliyetçiliğe bağlı olduğunu laikliğin dini düşmanlığı şeklinde anlaşılmaması gerektiğini, İnsan Hakları Beyannamesinin Anayasamızda açıkça ifade edilmesi gerektiğini, iktisadi alanda özel teşebbüsün gücünün yetmediği alanlarda devletin teşvikçi ve yardımcı olması gerektiğini savunmaktadır.

Yanıtlar