Cumhuriyet, milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Aynı zamanda, "Türkiye Cumhuriyeti" örneğinde olduğu gibi, cumhuriyetle yönetilen ülkelere de cumhuriyet adı verilir.

Cumhuriyet (kavram)

Cumhuriyet, milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Aynı zamanda, "Türkiye Cumhuriyeti" örneğinde olduğu gibi, cumhuriyetle yönetilen ülkelere de cumhuriyet adı verilir.

Cumhuriyet kelimesi, arapça, sırasıyla ``cemhere`` ve ``cumhur`` köklerinden gelir. Cemhere "bir araya toplama", cumhur ise "cemaat" veya "cemaatin ileri gelenleri" anlamlarına gelmektedir. Bu açıdan cumhuriyet kelimesi arapçada halkın, kendi seçtiği ileri gelenler tarafından yönetildiği, yönetimin babadan oğula geçmediği yönetim biçimi anlamında kullanılmaktadır. İngilizce eş anlamlısı olan republic kelimesinin latince kokeni ``res publica``dır; bu da "insana ait" veya "insana dair" demektir. Burada kastedilen bireylerin tümü, yani halkdır.

Monarşik olmayan, seçime dayalı devlet yönetimlerine genel olarak cumhuriyet denilmiştir. Örneğin, teokrasi ile yönetilen İran da, işgalinden önce diktatörlükle yönetilen Irak da cumhuriyet olarak adlandırılır.

Kaynaklar

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar