Cumhuriyet (Kavram)

Kısaca: Cumhuriyet, milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Aynı zamanda, "Türkiye Cumhuriyeti" örneğinde olduğu gibi, cumhuriyetle yönetilen ülkelere de cumhuriyet adı verilir. ...devamı ☟

Cumhuriyet, milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Aynı zamanda, "Türkiye Cumhuriyeti" örneğinde olduğu gibi, cumhuriyetle yönetilen ülkelere de cumhuriyet adı verilir.

Cumhuriyet kelimesi, arapça, sırasıyla ``cemhere`` ve ``cumhur`` köklerinden gelir. Cemhere "bir araya toplama", cumhur ise "cemaat" veya "cemaatin ileri gelenleri" anlamlarına gelmektedir. Bu açıdan cumhuriyet kelimesi arapçada halkın, kendi seçtiği ileri gelenler tarafından yönetildiği, yönetimin babadan oğula geçmediği yönetim biçimi anlamında kullanılmaktadır. İngilizce eş anlamlısı olan republic kelimesinin latince kokeni ``res publica``dır; bu da "insana ait" veya "insana dair" demektir. Burada kastedilen bireylerin tümü, yani halkdır.

Monarşik olmayan, seçime dayalı devlet yönetimlerine genel olarak cumhuriyet denilmiştir. Örneğin, teokrasi ile yönetilen İran da, işgalinden önce diktatörlükle yönetilen Irak da cumhuriyet olarak adlandırılır.

KaynaklarBu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cumhuriyet
11 ay önce

belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır. Cumhuriyet kelimesi Arapça kökenli olup, 18. yüzyılda Osmanlı Türkçesinde...

Cumhuriyet nedir, Cumhuriyet (gazete), Cumhuriyet (kavram), Ziya Öztan, Cumhuriyet (film), Cumhuriyet, Genç Osmanlılar, Jean Bodin, Mithat Paşa, Oligarşi, Türkiye Cumhuriyeti, Meşrutiyet
Anayasal demokrasi
11 ay önce

belirlenmesi gerektiği düşüncesi bu kavramı ortaya çıkarmıştır Anayasa Cumhuriyet (kavram) Parlamenter monarşi Prof.Dr.C.Can Aktan'ın bir yazısı22 Şubat 2008...

Anayasal demokrasi, Anayasa, Atina demokrasisi, Cumhuriyet (kavram), Demarşi, Doğrudan demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Oydaşmacı demokrasi, Parlamenter monarşi, Plebisitçi demokrasi
Karşılıklı Yardımlaşma (kavram)
11 ay önce

Bu kavram ile gönüllülük temelinde, kaynakların, yeteneklerin ve hizmetlerin tarafların ortak yararını gözeterek kullanılması savunulur. Kavramı geliştiren...

Karşılıklı yardımlaşma (kavram), Anarşizm, 1756, 1806, 1809, 1814, 1836, 1839, 1841, 1842, 1853
Cumhuriyet (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Cumhuriyet, devlet yönetim biçimini ifade eden politik bir kavram. Şu anlamlara da gelebilir: Cumhuriyet (gazete) 1924 tarihinden beri Türkiye'de yayımlanan...

Sosyalist devlet
11 ay önce

kontrolünde olduğu devlet yapısını tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu kavram, liberal demokrat bir devlette seçimle iş başına gelen bir sosyalist partinin...

Cumhuriyetçilik
11 ay önce

tekrar gösterdi: örneğin Floransa Cumhuriyeti ve İngiltere Topluluğu. Cumhuriyet kavramı Britanya'nın Kuzey Amerika'daki kolonilerinde güç kazanmış ve Amerikan...

Cumhuriyetçilik, Ahmet Taner Kışlalı, Ali Suavi, Demokrasi, Devletçilik, Farsça, Genç Osmanlılar, Halifeliğin kaldırılması, Halkçılık, II. Abdülhamit, Jön Türkler
Cumhuriyet Halk Partisi
11 ay önce

Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türk siyasi partisidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması...

Cumhuriyet Halk Partisi, CGP, DP, MHP, MSP, Ecevit, Cevdet Sunay, Faruk Gürler, Fahri Korutürk, Necmeddin Erbakan, Hasan Esat Işık
ülke
11 ay önce

bağımsız toprakların tümü, memleket, yurt. Ülke kavramı uluslararası siyasette oldukça tartışmalı kavramlardan birisidir. Ülkelerin genellikle kendi parlamentosu...

Ülke, Devlet, Dünya, Ülkeler listesi, Memleket