Cumhuriyet Meydanı, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Yanıtlar