Curdle

1. anlamı (f). pıhtılaştırmak, pıhtılaşmak, kesilmek. curdle the blood korku ve dehşet vermek, kanını dondurmak.,xyz kesil/kes.
2. anlamı (süt). kesilmek. kesmek.

Curdle

Curdle tanım:

Kelime: cur·dle
Söyleniş: 'k&r-d&l
İşlev: verb
Türleri: cur·dled; cur·dling /'k&rd-li[ng], 'k&r-d&l-i[ng]/
Kökeni: frequentative of 2curd
intransitive senses
1 : to form curds; also : to congeal as if by forming curds a scream curdled in her throat
2 : to go bad or wrong : SPOIL
transitive senses
1 : to cause curds to form in
2 : SPOIL, SOUR

Yanıtlar