Curzon Hatt��

Curzon Hattı

1919-1920 Sovyetler Birliği -Polonya Savaşı'nda Sovyetler ile Polonya arasında ateşkes hattı olarak önerilen sınır çizgisi I. Dünya Savaşı sonrasında Polonya'nın doğu sınırı olarak Lord Curzon tarafından önerilmişse de kabul edilmemiştir. II. Dünya Savaşı...

George Curzon

George Nathaniel Curzon, 1. Kedleston'lı Curzon Markizi (d. 1859 - ö.

Oder Neisse Hattı

II. Dünya savaşından sonra müttefiklerce düzenlenen Polonya-Almanya sınırı. Savaş sonrası dönemin dönüm noktasını oluşturan Yalta Konferansında ele alınan konulardan biri de Polonya sorunuydu. Savaşın galip devletlerinden Sovyetler Birliği, Polanya'da, Al...

Talik hattı

Talik hattı (Nestâlik'te: تعلیق), İslam hat sanatında, özellikle Farsça'nın gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış bir hat türüdür. Nestâlik hattı ile

Ünye-Ceyhan Boru Hattı

Ünye-Ceyhan Boru Hattı, Ünye ile Ceyhan arasında oluşturulmak istenen petrol boru hattı.

Oder-Neisse Hattı

Oder-Neisse Hattı (Lehçe: ''Linia Odra-Nysa Łużycka'', Almanca: ''Oder-Neiße-Grenze'') II. Dünya Savaşı'nın sonunda Müttefiklerce çizilen ve bugünde geçerli olan Polonya-Almanya sınırı. Bu sınırla Alman topraklarının önemli bir bölümünün Polonya'ya bırakı...

kerte hattı

Kerte hattı veya loksodrom, Dünya üzerindeki tüm meridyenleri aynı açı ile kesen varsayımsal hat. Rotanın sürekli güncellenmesini gerektirmediğinden -başta denizcilik olmak üzere- seyrüseferde yaygın olarak kullanılır.

M5 hattı

M5 hattı İstanbul'un Avrupa yakasında önerilen bir metro hattıdır. Hat şu anda resmi toplu taşıma planına dahildir. Kabataş Mahmutbey-hattı da denir..

Hattı hümayun

Hattı hümayun, Osmanlı padişahlarının önemli konularda bizzat yazdıkları ya da notlar düştükleri fermanlara verilen ad.

gülhane hatt-ı hümayunu

3 Kasım 1839'da okunan Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk adımıdır. Aslen II. Mahmut döneminde planlanmasına rağmen, II. Mahmut'un ölümünün ardından oğlu Abdülmecit döneminde dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur....