Dâvah

Dâ‘vah ya da Dâvah () İslam'ın öğretilmesi demektir. Kelime anlamı olarak ise "bir davet yapmak" manasına gelir. Dâvah yapan müslüman ise ya bir din görevlisi ya da gönüllü olarak çaba sarfeden bir ''dâ‘î'' olur. Dâ‘î'nin çoğulu ise ''Du‘ât'' olarak tanımlanmaktadır.

Da‘vah ya da Davah () İslam'ın öğretilmesi demektir. Kelime anlamı olarak ise "bir davet yapmak" manasına gelir. Davah yapan müslüman ise ya bir din görevlisi ya da gönüllü olarak çaba sarfeden bir da‘i olur. Da‘i'nin çoğulu ise Du‘at olarak tanımlanmaktadır. Da’iler Da’i (, Dā'ī ) ise insanlar arasında bir diyalog ortamı oluşturduktan sonra onları İslam'ı anlamağa ve tatbik etmeğe, dua etmeğe, İslami usullere göre yaşamağa ve ibadet yapmağa çağıran kişi olarak tanımlanır. Da'i birçok hal için Hristiyanlık'taki misyonerlerin eşdeğeri olarak algılanabilir. Tarihte ve çağımızda sürdürülen "Da‘vah" Hareketleri Fatımi Halifesi Ebu Tamim Ma’add el-Mustensir bil-Lah tarafından "Hüccet-i Mustensir" ünvanıyla şereflendirilen Da'iler aracılığıyla gerçekleştirilen "Da‘vah" Hareketleri neticesinde pek çok memleketlerde İslam'ın yayılmasına hizmet edilmişti. * Hindistan'da Fatımi kökenli Mustali-Tayyibi-Davudilik mezhebinin temellerini atan Fatımi Davetçi Veli (1050-1100) Da'i (Asıl ismi: Baalam Nath) "Hüccet-i Mustensir" Molla Abadullah Vali; * Pamir Aleviliği'nın kurucusu "Hüccet-i Mustensir" Muin’ed-Din Nasır-ı Hüsrev çok önemli yer işgal etmektedirler. Günümüzde ise benzer fa'aliyetler * Hizb-ut Tahrir; * Tebliğ-i Cem'aat; * Ahmed Deedat; * Cem'aat-i İslami; * Müslüman Kardeşler gibi kişi ve toplulular tarafından sürdürülmektedir. Kaynakça Bibliografya * Encyclopaedia of Islam, Leiden, Netherlands: Brill, * Hirschkind, Charles (2004). "Civic Virtue and Religious Reason: An Islamic Counter-Public" in Drobnick, Jim Aural Cultures. ISBN 0-920397-80-8. * The Multiple Nature of the Islamic Da'wa, Egdūnas Račius, Academic Dissertation, October 2004. University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute of Asian and African Studies. * Saqr, Abdul B. How to Call People to Islam, Trans. Shakil Ahmed. Riyahd: WAMY.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dâvah ilgili konular