Dîvânü Lugati’t-Türk

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: divân-ı lügati`t-türk, 1072, 1074, 10 åžubat, 1857, 1873, 1874, 1921, 1923, 1928, 1953

İlgili konuları ara

divân-ı lügati`t-türk 1072 1074 1857 1873 1874 1921 1923 1928 1953
...

Okuma Önerileri

İslam uygarlığı etkisinde gelişen Türk edebiyatı
1 yıl önce

Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han'ın İslâm dinini devlet dini ularak kabul etmesi (940), Orta Asya Türk boylarının yavaş yavaş İslâm

Müslüman Türk devletlerinde kültür ve medeniyet
3 yıl önce

İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılarda, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana Arslan Han adı verilirdi. Onun hakimiyeti alt

Kimekler
1 yıl önce

Kimekler veya Yemek, (Çince: 基马克 veya 基馬克, ''jīmǎkè''), İrtiş Irmağı kıyıları ve Altay Dağları arasında 7. yüzyılda çeşi

Fergana Kağanlığı
3 yıl önce

1141 yılında Batı Karahanlı Devleti, Karahıtaylar'ın istilasına uğrayınca, Fergana'da merkezi Özkend olmak üzere müstakil bir Karahanlı d

Divan-ı Lügatı Türk
3 yıl önce

Divanü Lügati't-Türk (Arapça: ديوان لغات الترك) , (Günümüz Türkçesi ile: Türk Lehçeleri Sözlüğü) , Orta Türkçe dönemin

Divan (politika)
2 yıl önce

Divan, eskiden İslam devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurula denirdi. Başlangıçta bir devlet dairesi olan div

Divan (politika), Abbasiler, Akkoyunlular, Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklular, Emeviler, Hz. í–mer, Karakoyunlular, Şam
Divanu Lügat-it-Türk
3 yıl önce

Divanü Lügati't-Türk (Arapça: ديوان لغات الترك) , (Günümüz Türkçesi ile: Türk Lehçeleri Sözlüğü) , Orta Türkçe dönemin

Divanü Lugati-t-Türk
3 yıl önce

Divanü Lügat
3 yıl önce

Divanü Lügati't-Türk
3 yıl önce

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.