Düşünce

İnsana özgü olan düşünme faaliyetinin, iç ya da dış uyaranlara yanıt olarak gelişen düşünme ediminin ürünü; in­sanın zihinsel faaliyetleri ile dış uyaranlar arasında kurduğu bağlantının sonucu olan şey. Kişinin bir konu üzerindeki yargısı, bir nesnenin fikirlerle oluşturulmuş soyut tasa­rımı; bilinçli insan varlığının kavramları birbirine bağlamasını ve yeni bilgilere ulaş­masını mümkün kılan işlemler, süreçler bütünü.

İnsana özgü olan düşünme faaliyetinin, iç ya da dış uyaranlara yanıt olarak gelişen düşünme ediminin ürünü; in­sanın zihinsel faaliyetleri ile dış uyaranlar arasında kurduğu bağlantının sonucu olan şey. Kişinin bir konu üzerindeki yargısı, bir nesnenin fikirlerle oluşturulmuş soyut tasa­rımı; bilinçli insan varlığının kavramları birbirine bağlamasını ve yeni bilgilere ulaş­masını mümkün kılan işlemler, süreçler bütünü.

Diğer anlamları

düşünce

Türkçe düşünce kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. thinking, reasoning
n. sentiments, thinking, thought, belief, idea, opinion, mind, consideration, judgement [Brit.], judgment, apprehension, attitude, cogitation, conceit, counsel, fancy, remark, say so, sense, voice
pref. ideo

düşünce

düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, zihinsel yaratım, mütalaa, fikir, mülahaza, ide; bir kişiye, bir topluluğa, döneme özgü fikirler, öğreti.
dış dünyanın insan zihnine yansıması; akıl, zekâ.
tasa, kaygı, sıkıntı; niyet, tasarı.

düşünce

Türkçe düşünce kelimesinin Fransızca karşılığı.
pensée [la], idée [la], concept [le], opinion [la], réflexion [la], sens [le], voix [la]

düşünce

Türkçe düşünce kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bedacht, Idee, Befinden, Begutachtung, Einfall, Gedanke, Grübelei, Imagination, Logos, Meinung, Urteil, Vorhaben

düşünce

1 . Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalaa, fikir, mülahaza, ide:
"Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaziTasa, kaygı, sıkıntı:
"Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."-
5 . felsefeİlke, yönetici sav.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
(birisini bir) düşüncedir (veya düşünce) almak düşüncesini açmak düşüncesini okumak düşünceye dalmak düşünceye varmak

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.