düşünce özgürlüğü

Düşünce Özgürlüğü, demokrasinin temel ilkesidir. İnsan haklarına ilişkin bütün belgelerde ilk sırada vurgulanmıştır. Kimsenin müdahalesi olmadan her fert istediğini düşünme hakkına ve bu hakkın korunması gerektiğine, düşünce özgürlüğünün kimseye duyurulmadan sadece beyinde kalan bir soyut işlem değil, açıklama, ifade, tartışma, yayınlama özgürlüğünü de beraberinde getirdiğine dair açık toplumlarda bir temel uzlaşma ilkesi olmuştur.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: düşünce í–zgürlüğü, açık toplum, batı, demokrasi, doğu, proletarya diktatörlüğü, terörizm, i̇nsan hakları, basın özgürlüğü, yasallık, meşruluk
Düşünce Özgürlüğü, demokrasinin temel ilkesidir. İnsan haklarına ilişkin bütün belgelerde ilk sırada vurgulanmıştır. Kimsenin müdahalesi olmadan her fert istediğini düşünme hakkına ve bu hakkın korunması gerektiğine, düşünce özgürlüğünün kimseye duyurulmadan sadece beyinde kalan bir soyut işlem değil, açıklama, ifade, tartışma, yayınlama özgürlüğünü de beraberinde getirdiğine dair açık toplumlarda bir temel uzlaşma ilkesi olmuştur.

Her çeşit bilgi ve fikir, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın, sözle veya yazıyla iletmeyi içererek, her kategoride, fikirde ve sanatta, araştırma ve elde etmede özgürdür.

Hukuk metinleri, devlet biçimlerinin kısıtlamaları, baştaki bu temel ilkeleri kabul ettikten sonra, ancak diye başlayan metinler içermektedir. Ancak, diye başlayan metinlerde, düşünce özgürlüğünün kısıtlanması ve sınırlandırılması, yasaklar, ihlaller, suç ve cezalar yer almaktadır. Bunlar genellikle Batı toplumlarında kaldırılmıştır. Konuşma, örgütlenme ve basın özgürlüğü başlıkları altında Batı`da kısıtlamalar yoktur.

Kimi toplumsal olaylar, terörizmin yıkıcı sonuçları, Batı`da ve Doğu`da düşünce özgürlüğünün yasallık ve meşruluk sınırlarını yeniden düşünmeye itmiştir. Toplumların hepsi aynı sisteme sahip değildir. Toplumlararası ve kültürlerarasında düşünce özgürlüğü ayrılıkları bulunmaktadır. Batı`da genel olarak sistemi devirmeyi amaçlamış örneğin proletarya diktatörlüğü görüşlerinin düşünce özgürlüğü içinde mütalaa edilmesine karşın, Doğu toplumlarında çoğulculuk sınırlı özgürlükler içinde savunulmaktadır. Bazı toplumlarda tek boyutluluk hakim olduğundan, resmi görüşler dışında hiçbir görüşün özgürlüğü bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Düşünce özgürlüğü Anlamları

düşünce özgürlüğü

Türkçe düşünce özgürlüğü kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. freedom of thought, breadth, catholicity

düşünce özgürlüğü

düşüncenin dış baskı ve yasaklarla sınırlandırılmaması, bunların etkisinden bağımsız olması.

düşünce özgürlüğü

Türkçe düşünce özgürlüğü kelimelerinin Fransızca karşılığı.
liberté d'opinion, liberté de pensée

düşünce özgürlüğü

Türkçe düşünce özgürlüğü kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Gedankenfreiheit

İlgili konuları ara

düşünce í–zgürlüğü açık toplum batı demokrasi doğu proletarya diktatörlüğü terörizm i̇nsan hakları basın özgürlüğü yasallık meşruluk

Görüşler

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
arkadaşlar bence düşünce özgürlüğü demek her insanın bir düşüncesi vardır ve herkez bu düşüncelerini özgürce söyleyebilir bence bunu anlatmaya çalışıyor olabilir

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Al Jazeera
3 yıl önce

Al Jazeera (Arapça الجزيرة okunuşu: ''El Cezire'', Türkçe: ''Ada''), Katar merkezli bulunan bir haber kanalı. Kanal ilk olarak yalnızca A

Basın
2 yıl önce

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceri

Polonya
1 yıl önce

Polonya Cumhuriyeti Kuzey Avrupa’da 49° -54° 50’ kuzey enlemleri ve 14° 08’ -24° 09’ doğu boylamları arasında yer alan ve Merkezi Doğu

Varşova, İkinci Dünya Savaşı, Büyük Polonya, Küçük Polonya, Lehistan, Lehçe, ABD, Almanya, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin genişlemesi, Avusturya
Laiklik
1 yıl önce

Devletin dinler arasında ve dini görüşlerle dini olmayan görüşler arasında pozitif veya negatif ayrımcılık yapmaması gerektiği temel dü

Laiklik, 1924, 3 Mart, Avrupa Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Fransa, Fransız Devrimi, Fransızca, Halifeliğin Kaldırılması, Hindistan, eğitim, öğretim, lise, üniversite, cumhuriyet, atatürk, inkılaplar, siyaset, din
Kültür
2 yıl önce

Toplumun ve insanların, biyolojik olarak değil de, sosyal olarak kuşaktan kuşağa ak­tardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bü­tünü, sem

Kültür, Kültür (biyoloji), Latince, Toplum, Türk Dil Kurumu, Türkçe
Liberalizm
2 yıl önce

Gerek ekonomi felsefesinde gerekse siyaset felsefesinde devlet, toplum ve birey arasındaki tüm ilişkilerde bireyin hak ve özgürlüklerini öne ç

Liberalizm, Adam Smith, Ayn Rand, Açık toplum, Benjamin Franklin, Birey, Cumhuriyet, David Ricardo, Devlet, Din, Floransa
Sosyalizm
2 yıl önce

Aydınlanmanın, Fransız Devrimi'nin liberal ve eşitlikçi ideallerinin ve en­düstrileşme sürecinin ürünü olup, sömüren sınıf ya da sın

Sosyalizm, Anarko Sendikalizm, Anarşizm, Artı değer, Ayn Rand, Burjuvazi, Demokrasi, Demokratik sosyalizm, Diderot, Doğu Bloku, Ekim Devrimi
Estetik
1 yıl önce

Sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan değerleri konu alan felsefi di­siplin; felsefenin güzeli ya da güzelliği konu alan, iyi, çirkin

Estetik, Epistemoloji, Etik, Felsefe, Felsefe Portalı, Immanuel Kant, Mantık, Taslak, Alexander Baumgarten
Cumhuriyetçilik
1 yıl önce

Cumhuriyetçilik ilkesi Kemalist ilkeler arasında yer alan Cumhuriyetçilik esas itibariyle Demokrasinin devlet şekline uyarlanmış hali şeklinde

Cumhuriyetçilik, Ahmet Taner Kışlalı, Ali Suavi, Demokrasi, Devletçilik, Farsça, Genç Osmanlılar, Halifeliğin kaldırılması, Halkçılık, II. Abdülhamit, Jön Türkler
Siyaset
1 yıl önce

Siyaset, Arapça kökenli bir kelimedir; at eğitimi, at talimi anlamına gelmektedir. Osmanlı'da devlet geleneği için siyaset sözcüğünün "cez

Siyaset Bilimi, Politika, ABD, Anarşizm, Antik çağ, Arapça, Aristo, Auguste Comte, Birey, David Hume, Deneycilik