--}}

Dünya Devrimi

Dünya devrimi Marksizmde, devrimin ancak dünyasal ölcekte varolabileceği,yaşayabileceği ve hedeflerine ulaşabileceği varsayımına dayanan siyasi tez. Troçkizm tarafından savunulan başlıca görüşlerden biri.

Dünya devrimi Marksizmde, devrimin ancak dünyasal ölcekte varolabileceği,yaşayabileceği ve hedeflerine ulaşabileceği varsayımına dayanan siyasi tez. Troçkizm tarafından savunulan başlıca görüşlerden biri.

Marx yaşadığı dönemde tüm Avrupa'da devrimlerin olacağını düşünüyordu. Daha sonra Leninizm'le Rus devrimi gerçekleştirildiginde de Lenin, aynı şekilde, Dünya devrimi perspektifine bağlı olarak öteki ülkelerde devrim beklentisi içindeydi. Özellikle, Almanya'da bir devrim olacağını umuyordu.

Lenin'in 1924'teki ölümünden sonra Sovyet yönetimi bir ikilemle karşı karşıya kaldı: Stalin'e göre Sovyet rejimi öncelikli olarak dünyadaki diğer devletlerle birlikte var olmaya çalışmalıydı. Troçki'ye göre ise Sovyetler'in ilk hedefi dünya devrimini gerçekleştirmek olmalı, gerekirse bu uğurda çatışma göze alınmalıydı. Dünya devrimi gerçekleşmeden tek bir ülkede gerçek bir sosyalist düzen kurulması imkansızdı.

Troçkistlere göre Dünya devrimi kavramı, sınıfsız toplum düşüncesinin politik alanda mantıksal bir gerekliliğidir. Devrim dünyasal ölçekte olmak zorundadır, çünkü sınıfsız toplum, sınıflı toplumlardan oluşan bir dünyada uzun süre ayakta kalamaz, ideallerini ya da ilkelerini bu koşullarda gerçekleştiremez.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.