Dünya Gençlik Konferansı

gençlik

Gençlik, bebeklikten yetişkinliğe kadar olan dönemi anlatmak için kullanılan terim. Bu terimin fizyolojik, demografik, sosyolojik durumu yansıtmada bir altkültür olarak kullanılmasında ergenlik, teenager, grup etkileşimi üzerinde durulur. Eğitim ve toplum...

Ada Gençlik

1927 Adapazarı Yenicami doğumlu, 1943-60 arası Ada Gençlik ve Yıldırımspor’un kalesini koruyan Ekrem Karaberberoğlu da, Gürsel’in beyanlarını doğruladıktan sonra, “1942 yılında II. Dünya Savaşı tüm hızıyla sürerken,

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (``The World Federation of Democratic Youth - WFDY``) sol eğilimli uluslararası bir gençlik örgütüdür. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası hükümet dışı gençlik örgütü olarak tanınmıştır. Kendini "antiemper...

Dünya Gençler ve Öğrenciler Festivali

Dünya Gençler ve Öğrenciler Festivali 1945'te kurulan uluslararası bir gençlik derneği olan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen uluslararası etkinliktir. Sosyalist kimliğe sahiptir.

Anadolu gençlik derneği

kayda değerlik

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM),

Gençlik Rehberi

Gençlik Rehberi, Said Nursî'nin eseri. Risale-i Nur koleksiyonunun müstakil kitaplarında geçen gençlik, iman ve ahiret konulu kitapçıklardan derlenmiştir.

Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri listesi

Gençlik ve Spor İl Müdürlükler ya da kısaca GSİM, Türkiye'de spor kategorisi altına giren tüm unsurlarla beraber spor bakanlığı'nın sorumluluğundadır ve ona bağlıdırlar. Gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanı olan Faruk Nafiz Özak'ın altında bulunan org...

Yeni Demokrat Gençlik

YENİ DEMOKRAT GENÇLİK