Dünya kütlesi (M⊕) kütlenin Dünya'nın toplam kütlesine eşitlenmesi. 1 M⊕ = 5.9742 × 1024 kg.

Dünya kütlesi

Dünya kütlesi (MaŠ•) kütlenin Dünya'nın toplam kütlesine eşitlenmesi. 1 MaŠ• = 5.9742 í— 1024 kg. Güneş Sistemi'ndeki dört yerbenzeri gezegen, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars kütleleri sırasıyla 0.055, 0.815, 1.000, ve 0.107 Dünya kütlesidir. Bir Dünya kütlesi ilgili birimlere şu şekilde dönüştürülebilir: * 81.3 Ay kütlesi (ML) * 0.003 15 Jüpiter kütlesi (MJ) * 0.000 003 003 Güneş kütlesi (MaŠ™)

Yanıtlar