Dünya Su Konseyi

Dünya Su Konseyi, çokuluslu bir platformdur.
Dünya üzerinde adil su kullanımı bilincini geliştirmek amacıyla her düzeyde en etkili kararların alınması da dahil olmak üzere, su varlığının korunması, geliştirilmesi, planlamaları, su seviyesi kullanımı yönetimi için, kritik yaşam kaynaklarının küresel sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde siyasi taahhütler gerçekleştirilmesi yolunda çalışan Dünya Su Konseyi, her üç yılda bir farklı bir ülkede Dünya Su Forumu düzenlemektedir.

Dünya Su Konseyi

Dünya Su Konseyi, çokuluslu bir platformdur. Dünya üzerinde adil su kullanımı bilincini geliştirmek amacıyla her düzeyde en etkili kararların alınması da dahil olmak üzere, su varlığının korunması, geliştirilmesi, planlamaları, su seviyesi kullanımı yönetimi için, kritik yaşam kaynaklarının küresel sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde siyasi taahhütler gerçekleştirilmesi yolunda çalışan Dünya Su Konseyi, her üç yılda bir farklı bir ülkede Dünya Su Forumu düzenlemektedir. Foruma ev sahipliği yapan ülke yetkilileriyla koordineli bir şekilde yapılan çalışmalarından *Dünya gündeminde suyun öneminin altını çizmek, *Dünyada su sorunlarınn çözümü çalışmalarına destek olmak, *Kesin çözüm olacak öneriler getirerek kamuoyunun dikkatini çekmek, *Politik kararlar üretmek gibi sonuçlar beklenmektedir. Konseyin organize ettiği forum, ev sahibi ülke tarafından finanse edilmekte, bu finansman özel projeler, bağışlar, ve hükümetler tarafından uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hibe yoluyla karşılanmaktadır. Konseyin merkezi Marsilya olup, 1996 yılında kurulmuştur. 5. Dünya Su Forumu, 16 - 22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar