düz kas

Vücudumuzda istemsiz olarak çalışırlar. Çoğunlukla iç organlarda bulunan kaslardır.

DÜZ KAS (türkçe) fransızcası
1. fibre lisse

Düz Kas hakkında bilgiler

thumb| düz kasları.] thumb|Mikroskop altında düz kas

Düz beyaz kaslar isteğimiz dışında çalışan kaslardır. Mide, damar, bağırsaklarda bulunan kaslar bu kaslara birer örnektir.Kalp kasları ise bu sınıfta bulunmaz. Görev bakımından düz kasa benzese de yapı olarak çizgili kaslara benzemektedir.Kalp kasları ne isteğe bağlı nede istekle
çalışır ve kalp kasları tamamen ayrı bir grup tadır.


}İlgili Konu Başlıkları Tümü

Düz Kas Hücresi

Düz kas hücresi, kas hücrelerinden biridir. Her hücre ip biçimindedir. İskelet kas hücresi ve kalp kası hücresinden farkı, kas hücrelerinin birbirinden bağımsız ve tek çekirdekli olmasıdır. Kan damarları, sindirim borusu, dölyatağı, idrar kesesi gibi iç organların yapısında ...

Düz Kas Hücreleri

Düz kas hücresi, kas hücrelerinden biridir. Her hücre ip biçimindedir.

Kas

Kas, vücutta bulunan, gelişmekte olan asıl hücreciklerin mezodermal tabakalarından oluşan, büzülebilen bir dokudur. Vücuttaki görevi güç oluşumu ve dış veya iç (organlar arası) hareket sağlamaktır.

Kas Sistemi

Yürüme, konuşma, besinlerin çiğnenmesi, kan dolaşımı gibi tüm vücut hareketleri kasların aktivasyonuna bağlıdır.Kas dokusu, kontraksiyona uyarlanmış hücrelerden meydana gelir. Kas hücreleri kasıldığı zaman, kalınlaşır ve kısalır.

Sinir Ve Kas

Organizmadaki bütün hücrelerde hücre zarının içiyle dışı arasında bir elektriksel potansiyel farkı vardır. İstirahat zar potansiyeli denilen bu potansiyelin en belirgin olduğu dokular uyarılabilir dokulardır. İstirahat zar potansiyeli –70 ila –90 mV arasındadır. ...

Çizgili Kas

Çizgili kas hücresi, kırmızı kas hücresi olarak da bilinir. Miyozin ve aktin proteinleri içerir.

KAS DOKUSU

Vücudun aktif hareketlerini meydana getiren doku. Kaslar sinir sisteminden aldıkları her hangi bir uyartı ile...