Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

Tanım

Tanım

T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon YTL. (2 trilyon TL.) olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvuru formunu (Dış Ticaret Sermaye Şirketi Başvuru Formu) doldurarak, formda belirtilen belgelerle birlikte başvurulması kaydıyla verilen statüdür.

Halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.

Mevzuat

Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmesi, geri alınması ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin sorumlulukları 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı`nın 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca belirlenmiştir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünün Avantajları

 • KDV iadelerinde teminat kolaylığı,
 • Eximbank TL. ve döviz kredilerinde indirimli faiz uygulaması, kredi temininde indirimli teminat kolaylığı,
 • İhracatta bazı devlet yardımlarından yararlanma ve
 • Onaylanmış Kişi Statüsü edinmek yoluyla, gümrük işlemlerinde sürat ve kolaylıktır.


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ilgili konular

 • şirket

  Herhangi bir ticari işlem yapabilmek için, birden çok kimsenin sermayelerini ve çalışmalarını, bazen...
 • Dış ticaret dengesi

  Dış Ticaret Dengesi Alm. Aussen handelsgleichgewicht (n), Fr. Equilibre (m) du commerce (m) extérieur, İng. Foreign trade balance. Bir ülkenin ma
 • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

  Devletin dış ticâret politikalarını uygulamak, hazîne, para kredi ve nakit hareketleri ile iç ve dış borçlanma işlemlerini yürütmek için
 • Ödemeler Bilançosu

  Ödemeler Bilançosu Ödemeler bilançosu ana ülkede yerleşik gerçek kişi, işletme veya kurumların yabancı ülkelerle yürüttükleri ekonomik
 • Şirketler

  Şirketler İki veya daha çok kimsenin kazanç elde etmek ve bunu paylaşmak niyet ve gayesiyle, iktisadi ve fayda sağlayan bir teşebbüs için eme
 • Muayene memuru

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda ithalat rejimi, ihracat rejimi, dahilde işleme rejimi vb. dış ticaret işlemlerinde belge ve/veya eşya analiz
 • Gümrük muayene memuru

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda ithalat rejimi, ihracat rejimi, dahilde işleme rejimi vb. dış ticaret işlemlerinde belge ve/veya eşya analiz
 • Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı

  Ekonomi Bakanlığı, Türkiye'de 2011'de kurulan ilk olarak 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde yer alan bakanlıktır. Önceki hükümetlerde bu