Dış Yardımlar

Dış Yardımlar Alm. Auslandshilfen (f.pl.), Fr. Aides (f.pl.) èrangères, İng. Foreign aids. Devletlerin, diğer ülkelerden sağladıkları para, mal, silah ve çeşitli askeri malzeme şeklindeki yardımlar. Dış yardımlar, bağlantılı ve bağlantısız olmak üzere iki kısımdır. Esas itibariyle hibe şeklinde anlaşılması gereken bu yardımlar, bazan uygun vadeli ve düşük faizli veya sonradan iade edilmek kaydıyla alınan askeri malzeme, araç ve gereçler de olabilir. B

Dış Yardımlar Alm. Auslandshilfen (f.pl.), Fr. Aides (f.pl.) èrangères, İng. Foreign aids. Devletlerin, diğer ülkelerden sağladıkları para, mal, silah ve çeşitli askeri malzeme şeklindeki yardımlar.

Dış yardımlar, bağlantılı ve bağlantısız olmak üzere iki kısımdır. Esas itibariyle hibe şeklinde anlaşılması gereken bu yardımlar, bazan uygun vadeli ve düşük faizli veya sonradan iade edilmek kaydıyla alınan askeri malzeme, araç ve gereçler de olabilir. Bağlantılı yardımlar şarta bağlıdır. Yani yardımı yapan ülke kendi lehinde bazı şartlar koşar (üs verme, savaşa girme, belirli ülke veya ülkelerle ilişiği kesme gibi) ve bunlar yerine getirildikten sonra yardımı taahhüt eder. Bağlantısız yardımlar ise şarta bağlı değildir. Ama unutmamak lazımdır ki, hiçbir devlet veya devletler çıkarları olmadan yardımı düşünmez.

Mesela, İkinci Dünya Savaşında ABD, İngiltere ve Rusya’ya çok miktarda tank ve uçak yardımında bulunmuş; harpten sonra da Avrupa ülkelerine ve Türkiye’ye Marshall yardımı adı altında, daha sonraları Truman Doktrini adı altında askeri yardımlarına devam etmiştir.

Türkiye ayrıca, Federal Almanya, Kanada ve İtalya’dan da askeri yardımlar almıştır.

1990 yılı ortalarında Kuveyt’i işgal eden Irak’a karşı Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki BM kuvvetleri tarafından yapılan kurtarma harekatının başarıyla sonuçlanmasından sonra, çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından zarar gören ülkelere yeterli olmayan yardımlar yapıldı (1991).

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dış Yardımlar ilgili konular

 • AIPAC

  Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (''American Israel Public Affairs Committee'', AIPAC) AIPAC, 1951'de kurulmuştur. Bütçesi 30 milyon dolard
 • Dış Yardımlar

  Dış Yardımlar Alm. Auslandshilfen (f.pl.), Fr. Aides (f.pl.) èrangères, İng. Foreign aids. Devletlerin, diğer ülkelerden sağladıkları para,
 • Ferdinand Von Zappelin

  Ferdinand Von Zappelin zeplinin ilk yapımcısı. Württemberg’in başlıca mahkeme görevlilerinden birinin oğludur. Ludwigsburg Askerî Akademisi
 • Vakıf üniversitesi

  Vakıf üniversitesi, devlet yardımı, vergi indirimi gibi yardımlar almasına karşın devlet tarafından işletilmeyen üniversitelerdir.
 • Engelliler Tiyatrosu

  Engelliler Tiyatrosu, Engelli bireylerin. Toplumun sosyal ve sanatsal yaşamdan var olduğunu göstermek amacıyla kurulmuş oyuncularının bir çoğ
 • Japon Sosyal Demokrat Parti

  Japon Sosyal Demokrat Parti, kısaca SDP olarak da gösterilmekle beraber, merkez-solda bulunan bir siyasi partidir. Kendini sosyal demokrat parti ola
 • Dünya Gıda Programı

  Dünya Gıda Programı (World Food Programme, WFP), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) ortak bir projesi ol
 • Bibracte Muharebesi

  Bibracte Muhaberesi MÖ 58 yılında Helvetler ile Jül Sezar komutasındaki altı Roma lejyonu arasında yapılan bir muharebe. Muharebe Galya savaş