Dışa vurumculuk

Dışavurumculuk (ekspresyonizm), doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı. Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya'da pozitivizm ve naturalizm ve empresyonizm akimlarina karsi olarak ortaya çıkmıştır.

Dışa vurumculuk

Dışa vurumculuk ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dışavurumculuk

İlgili konuları ara

Yanıtlar