Dışavurumcu

Dışavurumculuk (ekspresyonizm), doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı. Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya'da pozitivizm ve naturalizm ve empresyonizm akimlarina karsi olarak ortaya çıkmıştır.

Dışavurumcu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dışavurumculuk

Diğer anlamları

dışavurumcu

Türkçe dışavurumcu kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. expressionist

dışavurumcu

dışavurumculuk akımına bağlı olan sanatçı, ekspresyonist.

dışavurumcu

Türkçe dışavurumcu kelimesinin Fransızca karşılığı.
expressionniste [le][la]

dışavurumcu

Türkçe dışavurumcu kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Expressionist

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dışavurumcu ilgili konular

 • Metropolis

  Metropolis aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Resim

  Resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat
 • Tiyatro

  Tiyatro, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yere denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına g
 • Müzik

  Müzik insan yada çalgı seslerinin, belli bir biçimsel güzellik yada duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek biraraya getirilmesini içere
 • Jackson Pollock

  Jackson Pollock (1912-1956), Soyut dışavurumcu ressam, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarındadır. Damlatma tekniği (drip painting) ile boya
 • Jasper Johns

  Jasper Johns, Jr. (``* 15 Mayıs 1930 Augusta, Georgia``) Amerikalı, ismi Pop sanatı ve Neo-dada ile anılan çağdaş ressamdır. Robert Rauschenbe
 • Dışavurumcu Alman sineması

  Dışavurumcu Alman sineması (expressionismus) Dışa vurumculuk Expressyonizm en basit tanımıyla “ doğalcılık ve izlenimciliğin karşıt
 • Sinema'nın tarihçesi

  Sinema tarihçesiİlk yıllar(1830-1910)Sinemanın temelinde yatan yanılsama, beynin gözün ağtabakası üzerine düşen görüntüyü kaybolmasın
 • Fovizm

  Fovizm (Fauvism) 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa'da geliştirilen bir sanat akımıdır. En önemli özelliği, tüpten
 • Türkiye'de Mimari

  Cumhuriyet Dönemi Türk mimarlığı, öncelikle yeni bir kimlik arayışına sahne olmakla birlikte, ulusalcılık doğrultusunda özellikle Osmanl
Dışavurumcu
dışavurumcu