dışavurumcu

Dışavurumculuk (ekspresyonizm), doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı. Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü ortamında Almanya'da pozitivizm ve naturalizm ve empresyonizm akimlarina karsi olarak ortaya çıkmıştır.

Dışavurumcu

Dışavurumcu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dışavurumculuk

dışavurumcu

dışavurumculuk akımına bağlı olan sanatçı, ekspresyonist.

dışavurumcu

Türkçe dışavurumcu kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. expressionist

dışavurumcu

Türkçe dışavurumcu kelimesinin Fransızca karşılığı.
expressionniste [le][la]

dışavurumcu

Türkçe dışavurumcu kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Expressionist

Yanıtlar