D������Nc��Ler, S��Nd��Rg��

Nógrád (Salgótarján)

Macaristan'ın kuzeyinde merkezi Salgótarján olan ildir. Yüzölçümü 2544 km² nüfusu ise 220,000 kadardır.

D. N. A.

D. N. A

Tridiagonal matris algoritması

(b.b.d. TDMA), Thomas algoritması olarak da bilinmektedir (Llewellyn Thomas ardından isimlendirilmiştir), sayısal lineer cebirde tridiagonal denklem sistemlerini çözmek için kullanılan basitleştirilmiş bir Gauss eleme yöntemidir.

N-metil-D-aspartat

N-metil-D-aspartik asid

n d l r

N*E*R*D

n

Türk alfabesinin on yedinci, Arap alfabesine dayanan Osmanlı elifbasının yirmi sekizinci (nun) harfi.