D��Z Yaz��

z

Z Türk alfabesinin 29. harfi ve Türkçede bu harfin işâret ettiği ses. Z, bir diş ünsüzüdür.

Edison Peréz-Nunez

Edison Peréz-Nunez (d. 14 Nisan 1936), Perulu eski futbol hakemi.

Peres metriği

Matematiksel fizikte, Peres metriği uygun zaman ile tanımlanır d τ 2 = d t 2 − 2 f ( t + z , x , y ) ( d t + d z ) 2 − d x 2 − d y 2 − d z 2 {\displaystyle

karmaşık sayı

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler

Yaz Han

Yaz Han - Türk ve Altay mitolojisinde Yaz Tanrısı. Yay (Caz) Han da denir. Yaz mevsiminin tanrısıdır. Bu mevsimi düzenler ve zamanında başlayıp zamanında sona ermesini sağlar. Yazın gerçekleşecek olayları belirler. Yayla (Yazla) köylerini korur.

SAZ (otomotiv)

Anger fonksiyonu

Anger fonksiyonu, tarafından tanıtıldı

Kısmi diferansiyel denklem

kısmi diferansiyel denklem birkaç değişkenli bir fonksiyon ile, bu fonksiyonun değişkenlere göre kısmi türevleri arasındaki ilişkiyi inceler.

Kısmi diferansiyel denklemler

Matematikte, bir kısmi diferansiyel denklem birkaç değişkenli bir fonksiyon ile, bu fonksiyonun değişkenlere göre kısmi türevleri arasındaki ilişkiyi inceler.

Z-DNA