D��Zenli-D��Zensiz Fiiller

Peres metriği

Matematiksel fizikte, Peres metriği uygun zaman ile tanımlanır d τ 2 = d t 2 − 2 f ( t + z , x , y ) ( d t + d z ) 2 − d x 2 − d y 2 − d z 2 {\displaystyle

Anger fonksiyonu

Anger fonksiyonu, tarafından tanıtıldı

Kısmi diferansiyel denklem

kısmi diferansiyel denklem birkaç değişkenli bir fonksiyon ile, bu fonksiyonun değişkenlere göre kısmi türevleri arasındaki ilişkiyi inceler.

Kısmi diferansiyel denklemler

Matematikte, bir kısmi diferansiyel denklem birkaç değişkenli bir fonksiyon ile, bu fonksiyonun değişkenlere göre kısmi türevleri arasındaki ilişkiyi inceler.

metrik uzay

Metrik uzay, üzerinde bir uzaklık fonksiyonu tanımlanmış vektör uzayıdır. (X,d) metrik uzay,boş olmayan bir X cümlesi ve bir uzaklık fonksiyonu olup d'den oluşan bir ikilidir.d(x,y);∀ x,y∈X için tanımlanmış aşağıdaki üç özelliğe sahip,tek değerli gerçel b...

Tersholomorf fonksiyon

tersholomorf fonksiyonlar (tersanalitik fonksiyon veya antiholomorf de denilir) holomorf fonksiyonlara oldukça yakın ancak yine de onlardan ayrı olan fonksiyonlar ailesidir.

Z (anlam ayrımı)

;Z veya z* Z - Latin alfabesinde son harf* Z - Z-Net tarafından yayımlanan aylık dergi * Z - yönetmenliğini Costa Gavras'ın üstlendiği 1969 yapımı film* Z - bozon zayıf etkileşimin aracı parçacığı* Z - Z-DNA, çift sarmal DNA'nın olası modellerinden biridi...

Schwarz önsavı

Schwarz önsavı, karmaşık düzlemdeki birim daire üzerinde tanımlı ve değer kümesi yine aynı birim daire olan holomorf fonksiyonların aldığı değerlerin üzerine kestirimler veren önemli bir sonuçtur. Her ne kadar bilim dizininde önsav olarak isim almışsa da...

karmaşık sayı

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler

Korumalı tekillik

Matematiğin bir dalı olan karmaşık analizde, korunmalı tekillik (diğer isimleri izole edilmiş tekillik veya korumalı tekilliktir ) kendisine yakın başka bir tekilliğin olmadığı tekillik çeşididir. Formel olarak, bir z karmaşık sayısı, f 'nin D - {z} kümes...