osmanlı-taslak

Dağılma Dönemi Osmanlı Sadrazamları

osmanlı-taslak

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff" |

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5" |

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"

bgcolor="#e5e5e5"

bgcolor="#ffffff"
Sadrazam Başl. Bitiş Notlar
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (1. sadareti) 11 Ağustos, 1773 7 Temmuz, 1775 Türk (Safranbolulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Moralı Derviş Mehmed Paşa 7 Temmuz, 1775 5 Ocak, 1777 Türk Moralı)
Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa 5 Ocak, 1777 1 Eylül, 1778 Türk (Darendeli)
Kalafat Mehmed Paşa 1 Eylül, 1778 22 Ağustos, 1779 Bulgar
Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa 22 Ağustos, 1779 20 Şubat, 1781 Türk , (Kırşehir Arabsun köyünden)
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (2. sadareti) 20 Şubat, 1781 25 Ağustos, 1782 Türk (Safranbolulu). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Yeğen Hacı Mehmed Paşa 25 Ağustos, 1782 31 Aralık, 1782 Türk
Halil Hamid Paşa 31 Aralık, 1782 30 Nisan, 1785 Türk (Ispartalı). Sürgünde idam edilmiştir.
Hazinedar Şahin Ali Paşa 30 Nisan, 1785 25 Ocak, 1786 Gürcü
Koca Yusuf Paşa (1. sadareti) 25 Ocak, 1786 28 Mayıs, 1789 Gürcü. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa (1. sadareti) 28 Mayıs, 1789 2 Ocak, 1790 Çerkes. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Cezayirli Gazi Hasan Paşa 2 Ocak, 1790 30 Mart, 1790 Türk (Kafkasyalı, Tekirdağ`da büyüme). Savaşta şehit olmuştur.
Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa 16 Nisan, 1790 12 Şubat, 1791 Türk (Rusçuklu)
Koca Yusuf Paşa (2. ve son sadareti) 12 Şubat, 1791 1792 Gürcü. Ecelinden ölmüştür.
Damat Melek Mehmed Paşa 1792 21 Ekim, 1794 Boşnak
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa (3. ve son sadareti) 21 Ekim, 1794 23 Ekim, 1798 Türk (Safranbolulu). Sürgünde ecelinden ölmüştür.
Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa (1. sadareti) 23 Ekim, 1798 24 Haziran, 1805 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa 24 Eylül, 1805 13 Ekim, 1806
Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Paşa 13 Ekim, 1806 3 Haziran, 1807
Çelebi Mustafa Paşa 3 Haziran, 1807 29 Temmuz, 1808
Alemdar Mustafa Paşa veya (Bayraktar Mustafa Paşa) 29 Temmuz, 1808 15 Kasım, 1808 Türk, (Rusçuklu). Alemdar Vakası şeklinde anılan çatışmada şehit olmuştur.
Çavuşbaşı Memiş Paşa 16 Kasım, 1808 Aralık, 1808 Arnavut. Azledilmiş ve ecelinden ölmüştür.
Çarhacı Ali Paşa Aralık, 1808 Mart, 1809
Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa (2. ve son sadareti) Mart, 1809 Şubat, 1811
Laz Aziz Ahmed Paşa Şubat, 1811 Temmuz, 1812 Laz
Hurşid Ahmed Paşa Temmuz, 1812 30 Mart, 1815
Mehmed Emin Rauf Paşa (1. sadareti) 30 Mart, 1815 6 Ocak, 1818 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Burdurlu Derviş Mehmed Paşa 6 Ocak, 1818 5 Ocak, 1820 Türk (Burdurlu)
Seyyid Ali Paşa 5 Ocak, 1820 21 Nisan, 1821
Benderli Ali Paşa 30 Nisan, 1821 21 Nisan, 1821 Türk (Benderli). Kesin padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdır.
Hacı Salih Paşa 30 Nisan, 1821 11 Kasım, 1822
Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa 11 Kasım, 1822 4 Mart, 1823
Turnacızade Silahdar Ali Paşa 4 Mart, 1823 Aralık, 1823
Mehmed Said Galip Paşa Aralık, 1823 15 Eylül, 1824
Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa 15 Eylül, 1824 26 Ekim, 1828 Türk , (Benderli)
Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa (1. sadareti) 26 Ekim, 1828 Ocak, 1829 Türk, (Darendeli). 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Reşid Mehmed Paşa Ocak, 1829 17 Şubat, 1833
Mehmed Emin Rauf Paşa (2. sadareti) 17 Şubat, 1833 8 Temmuz, 1839 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Koca Mehmed Hüsrev Paşa 8 Temmuz, 1839 29 Mayıs, 1841
Mehmed Emin Rauf Paşa (3. sadareti) 29 Mayıs, 1841 7 Ekim, 1841 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa (2. ve son sadareti) 7 Ekim, 1841 3 Eylül, 1842 Türk , (Darendeli)
Mehmed Emin Rauf Paşa (4. sadareti) 3 Eylül, 1842 31 Temmuz, 1846 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Koca Mustafa Reşid Paşa (1. sadareti) 31 Temmuz, 1846 28 Nisan, 1848 6 dönem sadrazamlık yapmıştır.
İbrahim Sarim Paşa 28 Nisan, 1848 13 Ağustos, 1848
Koca Mustafa Reşid Paşa (2. sadareti) 13 Ağustos, 1848 27 Ocak, 1852 6 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Mehmed Emin Rauf Paşa (5. ve son sadareti) 27 Ocak, 1852 7 Mart, 1852
Koca Mustafa Reşid Paşa (3. sadareti) 7 Mart, 1852 7 Ağustos, 1852 6 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Mehmed Emin í‚li Paşa (1. sadareti) 7 Ağustos, 1852 4 Ekim, 1852 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Damat Mehmed Ali Paşa 4 Ekim, 1852 14 Mayıs, 1853
Giritli Mustafa Naili Paşa (1. sadareti) 14 Mayıs, 1853 30 Mayıs, 1854 Mısırlı Arnavut. Uzun süre Girit valiliği yaptığından Giritli şeklinde anılır. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (1. sadareti) 30 Mayıs, 1854 24 Kasım, 1854 Türk (Kıbrıslı). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Koca Mustafa Reşid Paşa (4. sadareti) 24 Kasım, 1854 4 Mayıs, 1855 6 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Mehmed Emin í‚li Paşa (2. sadareti) 4 Mayıs, 1855 1 Aralık, 1856 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Koca Mustafa Reşid Paşa (5. sadareti) 1 Aralık, 1856 2 Ağustos, 1857 6 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Giritli Mustafa Naili Paşa (2. ve son sadareti) 2 Ağustos, 1857 23 Ekim, 1857 Mısırlı Arnavut.
Koca Mustafa Reşid Paşa (6. ve son sadareti) 23 Ekim, 1857 7 Ocak, 1858
Mehmed Emin í‚li Paşa (3. sadareti) 11 Ocak, 1858 8 Ekim, 1859 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (2. sadareti) 8 Ekim, 1859 24 Aralık, 1859 Türk (Kıbrıslı). 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (1. sadareti) 24 Aralık, 1859 27 Mayıs, 1860 Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa (3. ve son sadareti) 27 Mayıs, 1860 6 Ağustos, 1861 Türk, (Kıbrıslı)
Mehmed Emin í‚li Paşa (4. sadareti) 6 Ağustos, 1861 22 Kasım, 1861 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa (1. sadareti) 22 Kasım, 1861 6 Ocak, 1863 Türk. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Yusuf Kamil Paşa 6 Ocak, 1863 3 Haziran, 1863
Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa (2. ve son sadareti) 3 Haziran, 1863 5 Haziran, 1866 Türk
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (2. sadareti) Haziran 5, 1866 Şubat 11, 1867 Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Mehmed Emin í‚li Paşa (5. ve son sadareti) 11 Şubat, 1867 7 Eylül, 1871
Mahmud Nedim Paşa (1. sadareti) Eylül, 1871 31 Temmuz, 1872 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Mithat Paşa (1. sadareti) 31 Temmuz, 1872 19 Ekim, 1872 Türk. Rusçuk kökenli, İstanbul doğumlu. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (3. sadareti) Oct, 1872 Şubat, 1873 Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Sakızlı Ahmed Esad Paşa (1. sadareti) 15 Şubat, 1873 Mayıs, 1873 Türk (Sakızlı). 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa Mayıs, 1873 14 Şubat, 1874 Türk veya Kürt (Şirvanlı)
Hüseyin Avni Paşa 14 Şubat, 1874 25 Nisan, 1875
Sakızlı Ahmed Esad Paşa (2. ve son sadareti) Nisan, 1875 Ağustos, 1875 Türk (Sakızlı)
Mahmud Nedim Paşa (2. ve son sadareti) 21 Ağustos, 1875 Nisan 13, 1876
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (4. sadareti) Nisan, 1876 19 Aralık, 1876 Türk. 5 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Mithat Paşa (2. sadareti) 19 Aralık, 1876 5 Şubat, 1877 Türk. Sürgünde idam edilmiştir. İdamı hakkında farklı görüşler öne sürülmektedir.
İbrahim Edhem Paşa 5 Şubat, 1877 11 Ocak, 1878 1822 Sakız İsyanında Koca Mehmed Hüsrev Paşa tarafından evlat edinilmiş Rum
Ahmed Hamdi Paşa 11 Ocak, 1878 4 Şubat, 1878 Türk
Ahmed Vefik Paşa 4 Şubat, 1878 18 Nisan, 1878 Türk (İstanbullu)
Mehmed Sadık Paşa 18 Nisan, 1878 Mayıs, 1878 Türk
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (5. ve son sadareti) Mayıs, 1878 Haziran, 1878 Türk
Mehmed Esad Saffet Paşa Mayıs, 1878 Ekim, 1878 Türk
Tunuslu Hayreddin Paşa Ekim, 1878 28 Temmuz, 1879 Tunuslu
Ahmed Arifi Paşa 28 Temmuz, 1879 Eylül, 1879 Türk
Küçük Mehmed Said Paşa (1. sadareti) 18 Ekim, 1879 9 Haziran, 1880 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa 9 Haziran, 1880 12 Eylül, 1880 Türk (Antepli Cenani ailesinden)
Küçük Mehmed Said Paşa (2. sadareti) 12 Eylül, 1880 2 Mayıs, 1882 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Abdurrahman Nureddin Paşa (1. sadareti) 2 Mayıs, 1882 12 Temmuz, 1882 Türk. dönem sadrazamlık yapmıştır.
Küçük Mehmed Said Paşa (3. sadareti) 12 Temmuz, 1882 30 Kasım, 1882 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Ahmed Vefik Paşa 1 Aralık, 1882 3 Aralık, 1882 Türk
Küçük Mehmed Said Paşa (4. sadareti) 3 Aralık, 1882 24 Eylül, 1885 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (1. sadareti) Eylül, 1885 Eylül, 1891 Türk (Kıbrıslı). 4 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Kabaağaçlızade Ahmed Cevat Paşa Eylül, 1891 Haziran, 1895 Türk (Afyonkarahisar Kabaağaçlı, Şakirpaşalar ailesi)
Küçük Mehmed Said Paşa (5. sadareti) 9 Haziran, 1895 3 Ekim, 1895 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (2. sadareti) Ekim, 1895 Kasım, 1895 Türk (Kıbrıslı). 4 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Halil Rıfat Paşa Kasım, 1895 9 Kasım, 1901 Türk
Küçük Mehmed Said Paşa (6. sadareti) 13 Kasım, 1901 15 Ocak, 1903 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa 15 Ocak, 1903 Temmuz, 1908 Arnavut.
Küçük Mehmed Said Paşa (7. sadareti) 22 Temmuz, 1908 6 Ağustos, 1908 Türk. 8 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (3. ve son sadareti) Ağustos, 1908 Şubat, 1909 Türk (Kıbrıslı).
Ahmed Tevfik Paşa (1. sadareti) 31 Mart, 1909 Mayıs, 1909 Türk. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Hüseyin Hilmi Paşa Mayıs, 1909 Ocak, 1910 Türk
İbrahim Hakkı Paşa 12 Ocak, 1910 29 Eylül, 1911 Türk
Küçük Mehmed Said Paşa (8. ve son sadareti) 4 Ekim, 1911 17 Temmuz, 1912 Türk
Gazi Ahmed Muhtar Paşa 22 Temmuz, 1912 29 Ekim, 1912 Türk
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (4. ve son sadareti) Ekim, 1912 23 Ocak, 1913 Türk (Kıbrıslı)
Mahmud Şevket Paşa 23 Ocak, 1913 Haziran 11, 1913 Türk. Görev başında suikaste uğramıştır.
Said Halim Paşa 12 Haziran, 1913 3 Şubat, 1917 Arnavut kökenli Mısırlı. Sürgünde suikaste uğramıştır.
Talat Paşa 4 Şubat, 1917 8 Ekim, 1918 Türk (Kırcalili). Sürgünde suikaste uğramıştır.
Furgaç Ahmed İzzet Paşa 14 Ekim, 1918 8 Kasım, 1918 Arnavut. Kendi tercihiyle istifa etmiştir.
Ahmed Tevfik Paşa (2. sadareti) 11 Kasım, 1918 10 Mart, 1919 Türk. 3 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Damat Ferit Paşa (1. sadareti) 10 Mart, 1919 4 Ekim, 1919 Arnavut. 2 dönem sadrazamlık yapmıştır.
Ali Rıza Paşa 6 Ekim, 1919 2 Mart, 1920 Türk
Hulusi Salih Paşa 8 Mart, 1920 2 Nisan, 1920 Türk
Damat Ferit Paşa (2. ve son sadareti) 5 Nisan, 1920 18 Ekim, 1920 Arnavut. Sürgünde ecelinden ölmüştür.
Ahmed Tevfik Paşa (3. ve son sadareti) 21 Ekim, 1920 17 Kasım, 1922 Türk. Son sadrazamdır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar