Da����Lma D��Nemi Osmanl�� Donanmas��

Alma Ata (mitoloji)

Alma Ata - Türk ve Orta Asya mitolojilerinde özellikle Kazak efsanelerinde adı geçen söylencesel evliya.

ISO 639:l

D, d

D D

D&D

La Décadanse

d.

D+

D

D Türk alfabesinin beşinci harfi. Sessizlerin dördüncü harfidir. Harf ses bilimi bakımından diş sessizlerinin süreksiz ve yumuşağıdır. Osmanlı alfabesinin onuncu (dal), Arap alfabesinin sekizinci (dal) ve on beşinci (dat) harfidir.