Da��Dere , Elbistan

Elbis

Elbis Han - Türk, Yakut, Tuva ve Altay mitolojisinde Kavga Tanrısı. İlvis (ilbis, Elvis, Yilbis) Han şeklinde de tanınır. Elbis Kuha (İlbis Kığha) olarak da anılır. Savaş Tanrısı olarak da algılanır. Acımasızdır ve insanlara acımasızlığı telkin eder. Sava...

Yalbuz

Yalbuz – Türk ve Altay mitolojisinde Söylencesel Dağ. Albuz veya Alvuz olarak da bilinir. Aşılmaz yüksekliğe sahiptir. Etrafı sularla çevrilidir. Toğrul ve Kongrul Kuşu burada yaşar. Düşsel canlıların yaşadığı yerdir. Ortadoğu kültürlerinin etkisiyle Kaf...

Yelbis

Yelbis – Türk ve Altay mitolojisinde Dağ Kızları. Yelbiz de denir.

Ohol

Ohol - Yakut mitolojisinde Vahşet Tanrısı. Yeryüzünde büyük kırımlara sebebiyet verir. Ohol Uğola olarak anılır. Yakut mitolojisinde, kıskançlığın, düşmanlığın ve acımasızlığın simgesidir. "İlbis Kığha" ile birlikte göğün karanlık güçleridir ama şeytan de...

Elis Regina

Elis Regina Carvalho Costa, ya da bilinen ismiyle Elis Regina (d. 17 Mart 1945 – ö. 19 Ocak 1982) en meşhur Brezilya Popüler Müziği şarkıcılarından biridir. Ölümünden sonra dahi, bugün hâlâ Brezilya'nın en sevilen şarkıcıları arasındadır. Antonio Carlos J...

terzi

Terzi Deri, kumaş ve buna benzer şeylerden erkek veya kadın elbisesi biçip diken kimse. Günümüzde elbise dikenlere “terzi”, bu mesleğe de “terzilik” ismi verilmektedir. Terzilik; tarihi çok eskilere dayanan bir meslektir. İlk insan ve ilk peygamber ade...

da bere

Def

Def Alm. Tamburin (n), kleine Schelentrommel (f), Fr. Tambourin (m) à cymbales, İng. Tambourine with cymbals. Yuvarlak daire biçimindeki tahta kasnağın, bir veya iki yanına deri geçirilerek yapılan ve parmak hareketiyle çalınan bir müzik aleti. Habeşistan...

Sofur

Familyası: Patlıcangiller (Solanaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Daha çok Kuzey Anadolu’da olmak üzere Anadolu’da yaygındır.

Tinsley Ellis