Dad (Harf)

Kısaca: Dad ( ض‎ ) Arap alfabesi'nin onbeşinci harfi. Ebced hesabındaki değeri 800 dür. ...devamı ☟

Dad (harf)
Dad (harf)

Dad ( ض†Ž ) Arap alfabesi'nin onbeşinci harfi. Ebced hesabındaki değeri 800 dür. Şemsí harflerdendir. } Yazılış Sad harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir. } |style="line-height:180%;padding:20px;"|} |style="line-height:180%;padding:20px;"|} |style="line-height:180%;padding:20px;"|} |style="line-height:180%;padding:20px;"|ḍ |style="line-height:180%;padding:20px;"|dˁ |} Mahreç - Fonetik Dad sesi dilin, sağ veya sol üst azı dişinin üzerine getirilmesiyle çıkarılan çok kalın "da" ile çok kalın "za" arasında tok, dolgun, kalın bir sestir. Telaffuzu en zor seslerden olan bu ses sadece Arapçada bulunmaktadır. Bu yüzden Araplar, Arapçaya Lugatu't-Dad (Dad Dili) da derler. Bu sesin Türkçe karşılığı olmamakla birlikte Arapçadan ve Farsçadan Türkçeye geçen kelimelerde Dad sesi bazen "d" bazen de "z" olarak telaffuz edilmiştir. Örnekler: رمضان - Ramazan ضرف - Zarf ضرب - Darp etti قضاء - Kaza عضلØé - Adale

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.