Dahilde I��Leme Rejimi

geme

Keme (Rattus) (halk arasında bilinen adıyla Sıçan veya Lağım faresi), Muridae familyasının Rattus cinsini oluşturan fare türleri.

Mathilde

Mathilde, Cermenik dildeki maht (might, strength) ve hild (battle) kelimelerinden oluşan bir dişil ad. Orijinali olan Mathilda'nın frankofonik söylenişidir.

Dahilde İşleme Rejimi

Tanım

Leme

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Alm. Gastroenterologie (f), Fr. Gastro-enterologie (f), İng. Gastroenterology. Tıbbın dahiliye bölümünün, hazım sistemi, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıkları ile bunların endoskopik (gastroskopi, duodenoskopi, rektosigmoidosk...

Ali Fuat Türkgeldi

Ali Fuat Türkgeldi (d. 1867, İstanbul) - (ö. 1935 İstanbul), Osmanlı siyaset adamı ve tarihçi.

Hamit Kapancı

Hamit Kapancı, (d. 1878, Rodos) - (ö. 9 Haziran 1928) Türk siyaset adamı.