Dahte

Kısaca: Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Erler (DAHTE) ...devamı ☟

Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Erler (DAHTE) 18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 21 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren askerlik hizmet şeklidir. Dövizle Askerlik Hizmet Kapsamı * Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla Askerlik Şubesine başvurmaları, * 38 yaş sınırı içinde bulunanların 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşlarını doldurdukları yılın sonuna kadar peşin veya en çok dört eşit taksitte ödemeleri, * 38 yaş sınırını aşanların (38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini yapmadıkları için kapsamdan çıkartılanların), 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin olarak ödemeleri, * 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmaları kaydıyla yerine getirdikleri askerlik hizmet şeklidir. Temel Askerlik Eğitimi İle Bilgiler * Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, 21 gün süreli temel askerlik eğitimini Burdur 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda yapmaktadırlar. * Temel askerlik eğitimini yapmak üzere yurda gelenlere, eğitim birliği tarafından şahsi ihtiyaçlarını karşılayacakları her türlü malzeme verilmektedir (iç çamaşırı, temizlik malzemesi, eğitim elbisesi, ayakkabı, havlu vb.). Ancak, vatandaşlarımız arzu ettikleri takdirde şahsi temizlik malzemelerini yanlarında getirebilirler. * Temel askerlik eğitimini yapmak üzere gelenlerin cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi elektronik aletleri, kayıt-kabul esnasında belge karşılığı emanete alınır. * Rahatsızlığı dolayısı ile ilaç kullanmak zorunda olanların getirdikleri ilaçlar, kayıt-kabul esnasında doktorlar tarafından kontrol edilir, doktorların vereceği talimata istinaden kullanmalarına izin verilir. Kaynak * Milli Savunma Bakanlığı - Askeralma D.Bşk.lığı

Kaynak

larVikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.