daire

Daire Alm. Kreis (m), Fr. Cercle (m), İng. Circle. Çemberin sınırladığı alan parçası. Düzlem içinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine çember, verilen noktaya merkez, sabit uzunluğa yarıçap, çember üzerinde A ve B gibi iki nokta arasındaki çember parçasına yay, A ve B’den geçen doğruya kesen, A ve B noktaları arasındaki AB doğru parçasına kiriş, merkezden geçen kirişe çap, bir kirişin dairede ayırdığı parçaların her birine daire par

Daire

Daire Alm. Kreis (m), Fr. Cercle (m), İng. Circle. Çemberin sınırladığı alan parçası. Düzlem içinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine çember, verilen noktaya merkez, sabit uzunluğa yarıçap, çember üzerinde A ve B gibi iki nokta arasındaki çember parçasına yay, A ve B’den geçen doğruya kesen, A ve B noktaları arasındaki AB doğru parçasına kiriş, merkezden geçen kirişe çap, bir kirişin dairede ayırdığı parçaların her birine daire parçası, iki yarıçap arasında kalan kısma daire kesmesi denilir.

Dairenin özellikleri: 1)Yarıçapları eşit iki daire eşittir. 2) Bir dairede eşit yayların kirişleri ve eşit kirişlerin yayları birbirine eşittir. 3) Bir dairede, merkezden eşit uzaklıktaki kirişler eşittir. 4) Bir dairede kirişe dik olan çap, kirişi iki eşit parçaya böler. Bir doğru ile çemberin bir ortak noktası varsa, bu noktaya değme noktası, doğruya da teğet adı verilir. 5) Bir çemberin bir noktadaki teğeti bu noktayı merkeze birleştiren doğruya diktir. Bir dairede BC yayını merkezden gören açıya merkez açı, çevreden gören açıya çevre açı, bir T noktasındaki teğet ile TD kirişi arasında kalan açıya teğet kiriş açısı denir. 6) Aynı yayı gören teğet kiriş açısı merkez açının yarısına eşittir.

Merkez açı aynı yayı gören çevre açının iki katıdır. Kartezyen koordinat sisteminde bir daire denklemi (x-a)2+(y-b)2 = r2dir. (a,b) noktası daire merkezinin koordinatlarıdır. Merkezi başlangıçta, yani a=b=o olan dairenin denklemi x2+y2 = r2dir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

daire

Osmanlıca daire kelimesinin Türkçe karşılığı.
Resmi hükümet makamlarından her biri. * Yazıhane. * Büyük bir idare adamının makamı. * Ev veya apartman katı. * Bir manevi te'sirin hükmü geçtiği mahal. * Sınır içi. * Büro, büyük ev, konak. * Çember, düz yuvarlak şekil. * Mat: Merkezden aynı uzaklıktaki noktaların çevirdiği düzlük parçası. * Hezimet ve musibet. Beliye-i muhita. * Dönüp dolaşıp meydana gelen hâdise ve inkılâb.

daire

bir çemberin içinde kalan düzlem parçası; bir yapı ya da gemide belli bir işe ayrılmış bölüm. bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat; (soyut kavramlar için) belli sınır, ölçü. belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri ve bunların içinde çalıştıkları yapı; saz takımında usul vurmaya yarayan tef.

daire

Türkçe daire kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. circle, round, disc, verge, apartment, bureau, department, board, hoop, rooms

daire

Türkçe daire kelimesinin Fransızca karşılığı.
cercle [le]; appartemenet [le]; administration [la]

daire

Türkçe daire kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Appartement, Board, Büro, County, Department, Dienststelle, Kreis, Ring, Verwaltung, Zirkel
DAİRE : Çember ile çemberin iç kısmının birleşmesiyle meydana gelen şekle daire denir. Çemberin her noktası dairenin elemanıdır.Fakat dairenin her noktası çemberin elemanı değildir
(alıntıdır)

İlgili konuları ara

Yanıtlar