Daire

Kısaca: Daire Alm. Kreis (m), Fr. Cercle (m), İng. Circle. Çemberin sınırladığı alan parçası. Düzlem içinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine çember, verilen noktaya merkez, sabit uzunluğa yarıçap, çember üzerinde A ve B gibi iki nokta arasındaki çember parçasına yay, A ve B’den geçen doğruya kesen, A ve B noktaları arasındaki AB doğru parçasına kiriş, merkezden geçen kirişe çap, bir kirişin dairede ayırdığı parçaların her birine daire par ...devamı ☟

daire
Daire

Daire Alm. Kreis (m), Fr. Cercle (m), İng. Circle. Çemberin sınırladığı alan parçası. Düzlem içinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine çember, verilen noktaya merkez, sabit uzunluğa yarıçap, çember üzerinde A ve B gibi iki nokta arasındaki çember parçasına yay, A ve B’den geçen doğruya kesen, A ve B noktaları arasındaki AB doğru parçasına kiriş, merkezden geçen kirişe çap, bir kirişin dairede ayırdığı parçaların her birine daire parçası, iki yarıçap arasında kalan kısma daire kesmesi denilir.

Dairenin özellikleri: 1)Yarıçapları eşit iki daire eşittir. 2) Bir dairede eşit yayların kirişleri ve eşit kirişlerin yayları birbirine eşittir. 3) Bir dairede, merkezden eşit uzaklıktaki kirişler eşittir. 4) Bir dairede kirişe dik olan çap, kirişi iki eşit parçaya böler. Bir doğru ile çemberin bir ortak noktası varsa, bu noktaya değme noktası, doğruya da teğet adı verilir. 5) Bir çemberin bir noktadaki teğeti bu noktayı merkeze birleştiren doğruya diktir. Bir dairede BC yayını merkezden gören açıya merkez açı, çevreden gören açıya çevre açı, bir T noktasındaki teğet ile TD kirişi arasında kalan açıya teğet kiriş açısı denir. 6) Aynı yayı gören teğet kiriş açısı merkez açının yarısına eşittir.

Merkez açı aynı yayı gören çevre açının iki katıdır. Kartezyen koordinat sisteminde bir daire denklemi (x-a)2+(y-b)2 = r2dir. (a,b) noktası daire merkezinin koordinatlarıdır. Merkezi başlangıçta, yani a=b=o olan dairenin denklemi x2+y2 = r2dir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

daire

Osmanlıca daire kelimesinin Türkçe karşılığı.
Resmi hükümet makamlarından her biri. * Yazıhane. * Büyük bir idare adamının makamı. * Ev veya apartman katı. * Bir manevi te'sirin hükmü geçtiği mahal. * Sınır içi. * Büro, büyük ev, konak. * Çember, düz yuvarlak şekil. * Mat: Merkezden aynı uzaklıktaki noktaların çevirdiği düzlük parçası. * Hezimet ve musibet. Beliye-i muhita. * Dönüp dolaşıp meydana gelen hâdise ve inkılâb.

daire

Türkçe daire kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. circle, round, disc, verge, apartment, bureau, department, board, hoop, rooms

daire

bir çemberin içinde kalan düzlem parçası; bir yapı ya da gemide belli bir işe ayrılmış bölüm. bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat; (soyut kavramlar için) belli sınır, ölçü. belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri ve bunların içinde çalıştıkları yapı; saz takımında usul vurmaya yarayan tef.

daire

Türkçe daire kelimesinin Fransızca karşılığı.
cercle [le]; appartemenet [le]; administration [la]

daire

Türkçe daire kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Appartement, Board, Büro, County, Department, Dienststelle, Kreis, Ring, Verwaltung, Zirkel

İlgili konular

çember anlam ayrım

misafir - 6 yıl önce
DAİRE : Çember ile çemberin iç kısmının birleşmesiyle meydana gelen şekle daire denir. Çemberin her noktası dairenin elemanıdır.Fakat dairenin her noktası çemberin elemanı değildir (alıntıdır)

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Daire
11 ay önce

daire ya da kapalı daire olmasını dairenin sınırlarını oluşturan çemberin daireye dahil olup olmadığı belirler; çember daireye dahilse kapalı daire,...

Daire, Çember, Anlam ayrım
Büyük daire
11 ay önce

Büyük daire, bir kürenin kendi merkezinden geçen bir düzlemle kesişimidir. Herhangi bir küre üzerinde sonsuz sayıda büyük daire vardır. Herhangi bir büyük...

Castro Daire
4 yıl önce

Castro Daire belediyesi, Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Dão-Lafões altbölgesinin belediyelerinden biridir. Belediyede 22 bucak (Por.: freguesia) yer...

Castro Daire, 1185, 29 Haziran, Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Centro bölgesi (Portekiz), Dí£o-Lafíµes, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades
Daire (film)
1 yıl önce

Oyuncu' Festivalin yıldızı "Daire" oldu 18 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Haber7 Atıl İnaç'ın "Daire"sinin ödülü Berkin Elvan'a...

Daire (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Daire, bir çember ile sınırlandırılmış geometrik alan demekle birlikte ayrıca şu manalara da gelebilir: Apartman dairesi, apartmanları meydana getiren...

Danıştay (Türkiye)
11 ay önce

yapan bir yargı kuruluşudur. Danıştay 9 dava dairesi 1 idari daire olmak üzere toplam 10 daireden oluşur. Gülhane Hattı Hümayunu ile Osmanlı tebaasının din...

BDDK
11 ay önce

Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı Denetim Daire Başkanlıkları (4 adet) Düzenleme Daire Başkanlığı Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı Finansal...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Banka, Türkiye, Özerk
Ahmet Turmuş
1 yıl önce

sırasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Levazım Daire Başkanlığı, 6. Piyade Tugay Komutanlığı ve MSB İç Tedarik Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2002 yılında...