Dal (Harf)

Kısaca: Dal ( ‎ﺩ‎ ) Arap alfabesi'nin sekizinci harfi. İbranice muadili Dalet harfidir. ...devamı ☟

Dal (harf)
Dal (harf)

Dal ( †Žïºé†Ž ) Arap alfabesi'nin sekizinci harfi. İbranice muadili Dalet harfidir. Ebced hesabındaki değeri 4 tür. Şemsí harflerdendir } Yazılış Dal harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Soldan başka bir harfler birleşmez } |style="line-height:180%;padding:20px;"|} |style="line-height:180%;padding:20px;"|} |style="line-height:180%;padding:20px;"|} |style="line-height:180%;padding:20px;"|d |style="line-height:180%;padding:20px;"|d |} Mahreç - Fonetik Dal sesi, dili üst dişlerin ucuna değdirmek suretiyle sert bir solukla çıkarılır. İnce bir sestir. Kalkaleli (yankılı) harfler grubundandır. Bu sesin Türkçede "d" sesidir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

T
1 yıl önce

sestir. Osmanlıca sözlüklerde de kulanılan Tı/Dı (ط) Arapça’ya özgü bir harf ve sestir (Ṫ). Osmanlıcada ve Türkçede bu harfle başlayan veya içerisinde...

T, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
Ayn (harf)
4 yıl önce

İbranice harf için bkz: Ayin (harf) Ayn ( ع ), Arap alfabesinin on sekizinci harfi. İbranice muadili Ayin harfidir. Ebced hesabındaki değeri 70'tir. Kamerî...

D
1 yıl önce

edilir. Osmanlıca sözlüklerde de kulanılan Tı/Dı (ط) Arapça’ya özgü bir harf ve sestir (Ṫ). Osmanlıca’da ve Türkçede bu harfle başlayan veya içerisinde...

D, A, ASCII, Almanya, B, Bilgisayar, Biyokimya, C, D vitamini, E, Ekonomi
Sad (harf)
1 yıl önce

sesin karşılığı yoktur. Bu harfin çeşitli dillerdeki adı Tsad (Tsade) olarak bilinir. Sert ve dolgun bir S sesi verir. Bu harf Türkçede mevcut değildir...

Dalet
1 yıl önce

Sayısal değeri 4'tür. Latin alfabesinde "D,d" , Kiril alfabesinde "Д,д", Yunan alfabesinde "Δ,δ" ve Arap alfabesinde Dal (د) harflerine eş değerdedir....

Dalet, Dil, Kiril alfabesi, Latin alfabesi, Taslak, Yunan alfabesi, İbrani Alfabesi
Lam (harf)
1 yıl önce

bir harf yoktur. Bunlar daha çok düzeltme işareti ile gösterilen sözcüklerde yer alırlar. Bu harfin yer aldığı kelimelerin tamamındaki L harfleri dilin...

Kaf (harf)
1 yıl önce

gırtlağa yakın olarak çıkarılan ve gırtlaksı G'ye doğru kayan kalın K harfini gösterir. Örneğin: Qomşu (Komşu)... Bazı Türki dillerde ise yine kalın...

Ğayn (harf)
4 yıl önce

Azeri dilinde de bulunan bu harf Türkçedekinden biraz daha farklıdır ve hırıltılı bir sestir. “Yumuşak-G” (Ğ) harfine benzer ama sert ve titreşimlidir...