Dalga

Kısaca: Alm. Welle, Fr. Onde, flot, vague, İng. Wave, undulation. Deniz veya göl gibi geniş sularda çeşitli sebeplerle yükselip alçalan su yığını. Meydana geliş sebepleri, büyümeleri, tehlikeleri, taşıdıkları enerjileri insanları düşündürmüş ve üzerinde çalışmalara sevk etmiştir. ...devamı ☟

Alm. Welle, Fr. Onde, flot, vague, İng. Wave, undulation. Deniz veya göl gibi geniş sularda çeşitli sebeplerle yükselip alçalan su yığını. Meydana geliş sebepleri, büyümeleri, tehlikeleri, taşıdıkları enerjileri insanları düşündürmüş ve üzerinde çalışmalara sevk etmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında hırçın dalgaların arasında, karaya çıkarmaların ihtiyaç duyulması, dalgaların nasıl meydana geldiği, kıyıya nasıl vasıl oldukları, orada nasıl sona erdikleri, üzerinde çalışmaların artmasına sebeb oldu. Bilginlerin yaptığı araştırmalarda bu soruların cevapları bulundu. Dalga, bir su akıntısı değildir. Yani dalga ilerlerken onunla birlikte akan, ilerleyen bir su kütlesi yoktur. Dalga, su üzerinde meydana getirilen bir şekil değişikliğinin (çukur veya tepelerin) bir noktadan diğer bir noktaya iletilmesidir. Gerilmiş bir yayın bir ucunda meydana getirilen titreşimin hızla diğer uca doğru iletilmesi gibidir. Bütün titreşimler bir enerji taşır. Denizlerdeki dalgalarda bir enerji titreşimi olup iletkeni ise sudur, yani okyanuslar, denizlerdir. Bu enerjiyi meydana getiren dinamo ise rüzgardır. Dalgalar küçük tepecikler meydana getirmeye başlayınca rüzgar yanlarına çarparak onları gittikçe daha yükseklere ve daha derinlere doğru iter. Böylece dalgaların enerjisi zamanla artar. Genellikle fırtınalı bir havada deniz dalgaları 15-16 metreye yükselir. Bu yüksekliğin üstündeki dalgalar kendi ağırlıklarını taşıyamadıklarından yahut da rüzgarın şiddetinin etkisi altında parçalanırlar.

Dalgaların taşıdığı enerji tahminlerin çok üstündedir. Büyük fırtınaların neticesinde okyanuslarda meydana gelen dalgaların koca transatlantiklerde meydana getirdikleri tahribat bunların tipik örnekleridir. Bazan aniden çıkan bu yüksek dalgalar öyle müthiş bir kuvvetle çarparlar ki, transatlantiğin 8 cm kalınlığındaki çelik bodoslama levhalarını yassılaştırırlar. Kaptan köşkünde büyük delikler açabilirler ve geminin içindeki çelikten kamera duvarlarını parçalayabilirler. Bu hususlar dalgalara tutulan büyük transatlantiklerde tesbit edilmiştir.

Şimdiye kadar vesikalara dayanarak usulüne uygun hesaplanan en büyük dalga 1933 yılında Amerika Bahriyesinin Büyük Okyanusta karşılaşmış oldukları dalgalardır. Gemi subaylarının trigonometrik hesaplarına göre dalga 27-30 metreden başlamış, 32-35 metrelik dalgalar devam etmiş ve tepesiyle dibi arası 38 m olan bir dalga ölçülebilmiştir.

Kıyıdaki dalgalar, çarpıp kırıldıklarından, açık denizlerdeki kadar yüksek değildirler.Kış aylarında üç metreye kadar çıktıkları tesbit edilmiştir. Yalnız bazı Büyük Okyanus kıyılarında 12-14 metre yüksekliğinde dalgalara rastlamak da mümkündür. Dalgaların ne kadar uzaklara gidebildikleri ise günümüzde modern kayıt cihazları ile tesbit edilmektedir. Büyük Okyanustaki dalga kayıt cihazları, Kaliforniya kıyılarına çarpan dalgaların en çok birkaç gün önce Avustralya’dan esen kuvvetli rüzgarın denize sürdüğü enerjinin etkisiyle meydana geldiğini tesbit etmektedir. Bir dalganın saatte mil cinsinden hızı şöyle hesaplanır:

Arka arkaya gelen iki dalga tepesi arasındaki zaman saniye olarak ölçülür. Bu sayı 3.5 ile çarpılır. Mesela iki dalga arasında 5 saniyelik bir zaman varsa bu durumda 3.5 x 5 = 17.5 millik bir hız bulunur.

Dalgaların taşıdıkları muazzam enerjiyi ise şu rakamlar açıkca ifade etmektedir. Yalnız 1-2 m yüksekliğindeki bir dalganın iki kilometre uzunluğundaki bir kıyıya çarptığında bir iki saniye içinde bıraktığı enerji 3500 beygirgücündeki bir motordan aynı sürede alınabilecek enerji kadardır. Limanlara konulmuş olan dinamometreler, ekseriya dalgaların önlerine çıkan engellere bir metrekareye 60 tonluk bir basınç ile çarptığını göstermiştir. İskoçya’da dalgalar, bir dalgakırandan 2600 tonluk yekpare bir beton bloğunu koparıp götürmüştür.

Dalga

Türkçe Dalga kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. wave, undulation, crimp, sea, thingumabob, thingumajig, thingummy

Dalga

deniz ya da göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb nin etkisiyle oluşan kıvrımlı devinim; bir yüzeydeki kıvrım.
(sıcak, soğuk, moda için) belli bir süre etkili olan dönem; saçların kıvrım genişliği.
titreşimin bir ortam içinde yayılma devinimi; gizli iş, dalavere.

Dalga

Türkçe Dalga kelimesinin Fransızca karşılığı.
onde [la], vague [la]; distraction [la], canular [le]; (þey) truc [le]; (saçta) ondulation [la]

Dalga

Türkçe Dalga kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Welle

Dalga

1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket:
"Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem:
"Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."-
3 . Bir yüzeydeki kıvrım:
"Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argoGizli iş, dalavere:
"Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argoEsrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argoDalgınlık.
8 . argoGeçici sevgili.
9 . argoGeçici aşk ilişkisi.
10 . fizikTitreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi:
"Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
dalga geçmek , dalga saymak , dalgasına taş atmak , dalgasını taşlamak , dalgaya düşmek (veya gelmek) , dalgaya getirmek , dalgayı başa almak

misafir - 7 yıl önce
Sayın Arkadaşlar, kim bana Karadenizdeki 1 (0,5 Metre) Metre boyunda bir Dalganın bir Metrekaresi bir Duvara çarptığınd bu kaç Kilovat Enerjiye tekabül ettiğini, söyliyebilirmi, acaba basit bir Formül varmı bunu hesaplamak için.? Selamlar Nejdet

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dalga Resimleri

Dalga Fonksiyonu
1 yıl önce

Kantum fiziğinde dalga fonksiyonu izole bir kuantum sistemindeki kuantum durumunu betimler. Dalga fonksiyonu karmaşık değerli bir olasılık genliğidir ve...

Dalga fonksiyonu, Paul Dirac, Schrödinger Denklemi, Werner Heisenberg, Matris mekaniği
Dalga boyu
1 yıl önce

Dalga boyu, bir dalga örüntüsünün tekrarlanan birimleri arasındaki mesafedir. Yaygın olarak Yunanca lamda (λ) harfi ile gösterilmektedir. Dalgaboyu frekans...

Dalga-parçacık İkiliği
1 yıl önce

Dalga-parçacık ikililiği teorisi tüm maddelerin yalnızca kütlesi olan bir parçacık değil aynı zamanda da enerji transferi yapan bir dalga olduğunu gösterir...

Dalga-parçacık İkiliği, Dalga, Elektromanyetizm, Elektron, Fizik, Işık, Madde, Taslak, Electromanyetik kuramı, Mikroevren, J. C. Maxwell
Dokuzuncu Dalga
5 yıl önce

Dokuzuncu Dalga (Rusça: Девятый вал / Devyatiy val), Ermeni asıllı Rus marinist ressam İvan Ayvazovski'nin 1850'te tamamladığı tablo. Eser, şu anda Sankt-Peterburg'taki...

Dalga enerjisi
1 yıl önce

Dalga enerjisi, denizlerde oluşan dalgaların yarattığı itme gücünden yararlanan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Günümüzde dalga enerjisi yaygın değildir...

Üçüncü Dalga feminizm
1 yıl önce

Üçüncü dalga feminizm, çok sayıda farklı feminist faaliyet ve araştırma kolundan oluşur. Tam olarak sınırları tartışmalı olsa da genelde 1990'ların sonunda...

Dalga (su)
1 yıl önce

Dalga, deniz dalgaları çeşitli etkenler sonucu meydana gelir. Öncelikle rüzgâr dalgaların oluşmasında başlıca bir faktördür. Rüzgârlar deniz yüzeyinde...

Dalga rehberi
4 yıl önce

Dalga rehberi. Elektromanyetik ve haberleşme mühendisliğinde elektromanyetik dalgaları yönlendiren doğrusal yapılara verilen genel ad. En yaygın kullanımı...

Dalga rehberi, 1893, 1894, 1897, Elektromanyetik, Elektromanyetik dalga, J. J. Thomson, Lord Rayleigh, Metal, Haberleşme mühendisliği