Dallı servi

Akdeniz servisi (Cupressus sempervirens), Akdeniz'in doğusundaki kuzeydoğu Libya, güneydoğu Yunanistan (Girit ve Rodos), Türkiye'nin güneyi, Kıbrıs, Suriye ve Ürdün'ün batısı ve Lübnan gibi bölgelere özgü bir servi (Cupressus) türüdür ama ayrı bir nüfus olarak İran'da da bulunur.
Tür adı olan sempervirens, Latince'de "her dem yeşil" anlamındaki bir kelimeden gelmektedir.

Dallı servi

Dallı servi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Akdeniz servisi

İlgili konuları ara

Yanıtlar