Dalton Planı Alm. Plan Van Dalton, (r), Fr. Plan de Dalton (m), İng. The plan of Dalton. ABD’de 20. asır başlarında bazı ortaokullarda tatbikatına başlanıp, başka ülkelerde de kabul edilen bir öğrenim sistemi. Bu sistem “Dalton Laboratuvarı Planı” diye de tanınır. İlk olarak Dalton ortaokulunda denendiği için bu isim verilmiştir.

Helen Parkhurst 1913 senesinde eskiden beri kullanılan ortaokul planlarını değiştirmeyi ve dershanelerin herbiri için özel

Dalton Planı

Dalton Planı Alm. Plan Van Dalton, (r), Fr. Plan de Dalton (m), İng. The plan of Dalton. ABD’de 20. asır başlarında bazı ortaokullarda tatbikatına başlanıp, başka ülkelerde de kabul edilen bir öğrenim sistemi. Bu sistem “Dalton Laboratuvarı Planı” diye de tanınır. İlk olarak Dalton ortaokulunda denendiği için bu isim verilmiştir.

Helen Parkhurst 1913 senesinde eskiden beri kullanılan ortaokul planlarını değiştirmeyi ve dershanelerin herbiri için özel havası olan laboratuvarlar kurmayı düşünmüştür. Bu plana göre atölye tarzında olan bu laboratuvarlar bir öğretmenin mesuliyeti altında bulunacak ve bu öğretmenler bir araştırma ve tetkik havası meydana getirerek talebelere akıl vermek ve yol göstermek gayesini güdeceklerdi. Böylelikle dershane öğrencinin derslerini öğretmenine anlatacağı bir yer olmaktan ziyade, öğrenciyle öğretmen arasında karşılıklı bir danışma, tartışma ve fikir alış verişi mekanı meydana getiriyordu. Bu sistemde öğrenciler eskiden olduğu gibi ev ödevi yapmayıp, müddeti bir ay ile bir hafta arasında değişen çalışma anlaşması imzalar, bu anlaşmayla teşebbüs ettiği işi, tatminkar şekilde bitirmeden de yeni bir anlaşma imzalayamazdı. Bazı Dalton okullarında umumiyetle öğleden sonraları edebi toplantılar, münazaralar gibi cemiyet çalışmaları da yapılır.

Bu plan İngiltere, Japonya ve Çin’de benimsenmiş olup değişik şekillerde de Almanya, İsviçre ve Hollanda’da tatbik edilmiştir. İngiltere’de bu planla öğretim yapan 2000’den fazla okul vardır. Avrupa ülkeleri ile Batı devletlerinin bir çoğunda uygulanan bu plandan daha sonraları vazgeçildi. Modern eğitim planları uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar