Dalton Planı

Dalton Planı Alm. Plan Van Dalton, (r), Fr. Plan de Dalton (m), İng. The plan of Dalton. ABD’de 20. asır başlarında bazı ortaokullarda tatbikatına başlanıp, başka ülkelerde de kabul edilen bir öğrenim sistemi. Bu sistem “Dalton Laboratuvarı Planı” diye de tanınır. İlk olarak Dalton ortaokulunda denendiği için bu isim verilmiştir. Helen Parkhurst 1913 senesinde eskiden beri kullanılan ortaokul planlarını değiştirmeyi ve dershanelerin herbiri için özel

Dalton Planı Alm. Plan Van Dalton, (r), Fr. Plan de Dalton (m), İng. The plan of Dalton. ABD’de 20. asır başlarında bazı ortaokullarda tatbikatına başlanıp, başka ülkelerde de kabul edilen bir öğrenim sistemi. Bu sistem “Dalton Laboratuvarı Planı” diye de tanınır. İlk olarak Dalton ortaokulunda denendiği için bu isim verilmiştir.

Helen Parkhurst 1913 senesinde eskiden beri kullanılan ortaokul planlarını değiştirmeyi ve dershanelerin herbiri için özel havası olan laboratuvarlar kurmayı düşünmüştür. Bu plana göre atölye tarzında olan bu laboratuvarlar bir öğretmenin mesuliyeti altında bulunacak ve bu öğretmenler bir araştırma ve tetkik havası meydana getirerek talebelere akıl vermek ve yol göstermek gayesini güdeceklerdi. Böylelikle dershane öğrencinin derslerini öğretmenine anlatacağı bir yer olmaktan ziyade, öğrenciyle öğretmen arasında karşılıklı bir danışma, tartışma ve fikir alış verişi mekanı meydana getiriyordu. Bu sistemde öğrenciler eskiden olduğu gibi ev ödevi yapmayıp, müddeti bir ay ile bir hafta arasında değişen çalışma anlaşması imzalar, bu anlaşmayla teşebbüs ettiği işi, tatminkar şekilde bitirmeden de yeni bir anlaşma imzalayamazdı. Bazı Dalton okullarında umumiyetle öğleden sonraları edebi toplantılar, münazaralar gibi cemiyet çalışmaları da yapılır.

Bu plan İngiltere, Japonya ve Çin’de benimsenmiş olup değişik şekillerde de Almanya, İsviçre ve Hollanda’da tatbik edilmiştir. İngiltere’de bu planla öğretim yapan 2000’den fazla okul vardır. Avrupa ülkeleri ile Batı devletlerinin bir çoğunda uygulanan bu plandan daha sonraları vazgeçildi. Modern eğitim planları uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dalton Planı ilgili konular

 • White Planı

  Bretton Woods’da 1944 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı’nda ABD temsilcileri tarafından Uluslararası İstikrar
 • Dalton Planı

  Dalton Planı Alm. Plan Van Dalton, (r), Fr. Plan de Dalton (m), İng. The plan of Dalton. ABD’de 20. asır başlarında bazı ortaokullarda tatbika
 • Ateş destek planı

  Ateş destek planı, belirli bir vazifede kıtaları desteklemek üzere tatbik edilecek topçu ateşi, baraj ateşleri, hava bombardımanları vesaire
 • Yaşam Planı

  Yaşam planı, ruhçu terminolojide kullanılan bir terimdir. Spatyum'daki varlığın, reenkarne olmadan önce, geçmiş yaşamlarındaki iradi harek
 • Flightplan

  Uçuş planı ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:
 • Uçuş planı (anlam ayrımı)

  Uçuş planı ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:
 • Jansen planı

  Jansen planı olarak da bilinen Ankara'nın nazım planı
 • Hermann Jansen

  Hermann Jansen tarafından 1932'de hazırlanan, Jansen planı olarak da bilinen Ankara'nın nazım planı
 • Carl Christoph Lörcher

  Carl Christoph Lörcher tarafından 1924 yılında hazırlanmış Ankara’nın ilk imar planı (Lörcher Planı)
 • Marshall Yardımı

  bkz. [[Marshall Planı]]