Damat Ferit

Kısaca: Damat Ferit şu anlamalara gelebilir; ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Damat Ferit (hayalî karakter)
4 ay önce

Ferit Eken, Damat Ferit ya da Ferit, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı romanında uyarlanan aynı isimdeki film serisinde, roman içinde bulunmasa da senarist...

Ahmet Ferit Tek
4 ay önce

yıl sonra ülke Bolşevik işgaline uğrayınca İstanbul’a döndü. Bir süre Damat Ferit Paşa kabinesinde Nafia Nazırı (Bayındırlık Bakanı) olarak görev yaptı...

Ahmet Ferit Tek, 1. Dönem, 1877, 1903, 1908, 1912, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925
Cemal Keşmir
3 yıl önce

1918 tarihinde tekrar Konya Valiliğine getirildi. 7 Mart 1919 tarihinde Damat Ferit Paşa hükûmetine Dahiliye Nazırı atanarak Konya'dan ayrılarak İstanbul'a...

San Remo Konferansı
4 ay önce

paylaşılmasını öngören bu maddelere Osmanlı Heyeti itiraz etti. Sadece Damat Ferit Paşa teslimiyetçi bir tavır takınarak maddelere sıcak baktı. Halk ise...

San Remo Konferansı, San Remo Konferansı
Ankara Fetvası
4 ay önce

Mehmet Rifat Efendi Fetvası) Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın etkisiyle yayımlanan, Mustafa Sabri Efendi'nin kaleme aldığı...

Şevket Turgut Paşa
4 ay önce

kuvvetlerin komutanıydı. Balkan Savaşlarında ve I. Dünya Savaşında çarpıştı. Damat Ferit Paşa hükûmetlerinde 1919 yılında Nafia Nazırlığı ve 19 Mayıs 1919-26...

Hasan Fehmi Kolay
3 yıl önce

Savcılığı, Bursa İstinaf Mahkemesi Başkanlığı yapmıştır. İstanbul'daki Damat Ferit Hükûmeti tarafından isteğine bakılmaksızın zorla Kastamonu'ya atanması...

Seyyid Abdülkadir
4 ay önce

arasındaydı ve derneğin başkanlığını yaptı. 4 Mart 1919 tarihinde I. Damat Ferit Paşa Hükümetinde Şura-yı Devlet Reisliğine getirildi. Doğu vilayetlerinin...