Danıştay Başkanları Listesi

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Dönemi

 1. Mithat Paşa (6 Mart 1868-27 Şubat 1869 (11 Zilkade 1284-11 Zilkade 1285))
 2. Yusuf Kamil Paşa (27 Şubat 1869-21 Ekim 1871 (15 Zilkade 1285-6 Şaban 1288))
 3. Namık Paşa (21 Ekim 1871-4 Ağustos 1872 (6 Şaban 1288-29 Cemaziyelevvel 1289))
 4. Yusuf Kamil Paşa ((II. kez) 4 Ağustos 1872-21 Ağustos 1875 (29 Cemaziyelevvel 1289-19 Receb 1292))
 5. Mahmut Nedim Paşa (21 Ağustos 1875-26 Ağustos 1875 (19 Receb 1292-24 Receb 1292))
 6. Server Paşa (26 Ağustos 1875-12 Şubat 1876 (24 Receb 1292-16 Muharrem 1293))
 7. Namık Paşa ((II. kez) 12 Şubat 1876-31 Mart 1876 (11-16 Muharrem 1293-5 Rebiülevvel 1293))
 8. Yusuf Kamil Paşa ((III. kez) 31 Mart 1876-5 Haziran 1876 (5 Rebiülevvel 1293-12 Cemaziyelevvel 1293))
 9. Mithat Paşa ((II. kez) 5 Haziran 1876-21 Aralık 1876 (11-12 Cemaziyelevvel 1293-4 Zilhicce 1293))
 10. İbrahim Ethem Paşa (26 Aralık 1876-5 Şubat 1877 (9 Zilhicce 1293-21 Muharrem 1293 (buradan sadrazamlığa))
 11. Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (5 Şubat 1877-4 Şubat 1878 (21 Muharrem 1294 - Gurre-i Safer 1295))
 12. Saffet Paşa (4 Şubat 1878-19 Şubat 1878 (Gurre-i Safer 1295-16 Safer 1295))
 13. Asım Paşa (19 Şubat 1878-18 Nisan 1878 (16 Safer 1295-15 Rebiülahir 1295))
 14. Ali Paşa (18 Nisan 1878-19 Ekim 1879 (15 Rebiülahir 1295-3 Zilkade 1296))
 15. Ahmet Arifi Paşa (19 Ekim 1879-12 Eylül 1880 (3 Zilkade 1296-7 Şevval 1297))
 16. Server Paşa (12 Eylül 1880-8 Mayıs 1882 (7 Şevval 1297-19 Cemaziyelahir 1299))
 17. Akif Paşa (8 Mayıs 1882-30 Kasım 1882 (19 Cemaziyelahir 1299-19 Muharrem 1300))
 18. Ahmet Arifi Paşa ((II. kez) 30 Kasım -2 Aralık 1882 (19 Muharrem 1300-21 Muharrem 1300))
 19. Akif Paşa ((II. kez) 2 Aralık 1882-25 Eylül 1885 (21 Muharrem 1300-15 Zilhicce 1302))
 20. Ahmet Arifi Paşa ((III. kez) 25 Eylül 1885-4 Eylül 1891 (15 Zilhicce 1302-29 Muharrem 1309) - 4 Eylül 1891-7 Kasım 1895 (29 Muharrem 1309-19 Cemaziyelevvel 1313 vekaletle))
 21. Sait Paşa (7 Kasım 1895-29 Ekim 1907 (19 Cemaziyelevvel 1313-22 Ramazan 1325))
 22. Hasan Fehmi Paşa (29 Ekim 1907-2 Ağustos 1908 (22 Ramazan 1325-4 Receb 1326))
 23. Turhan Paşa (2 Ağustos 1908-7 Ağustos 1908 (4 Receb 1326-9 Receb 1326))
 24. Tevfik Paşa ((Sadaret müsteşarı) 7 Ağustos 1908-28 Kasım 1908 (9 Receb 1326-4 Zilkade 1326))
 25. Hasan Fehmi Paşa ((II. kez) 28 Kasım 1908-13 Nisan 1909 (4 Zilkade 1326-22 Rebiülevvel 1327))
 26. Zihni Paşa ((Nafia nazırı) 14 Nisan 1909-15 Nisan 1909 (23 Rebiülevvel 1327-24 Rebiülevvel 1327))
 27. Raif Paşa (15 Nisan 1909-20 Ağustos 1909 (24 Rebiülevvel 1327-3 Şaban 1327))
 28. Necmettin Molla Beyur. (20 Ağustos 1909-1 Ekim 1911 (3 Şaban 1327-7 Şevval 1329 Adliye Nezaretine ilaveten 6 Ağustos 1325-17 Eylül 1327) - 2-5 Ekim 1911 (8 Şevval 1329-11 Şevval 1329) arasında vekaletle idare olunmuşt)
 29. Ürgüplü Hayri Bey (4 Ekim 1911-31 Ekim 1911 (11 Şevval 1329-8 Zilkade 1329 /21 Eylül 1327-17 Teşrinievvel 1327))
 30. Memduh Bey (31 Ekim 1911-23 Ocak 1912 (7 Zilkade 1329-2 Safer 1330 / 17 Teşrinievvel 1327-9 Kanun-ı sani 1327))
 31. Sait Halim Paşa (23 Ocak 1912-23 Temmuz 1912 (2 Safer 1330-7 Şaban 1330 / 9 Kanun-ı sani 1327-9 Temmuz 1328))
 32. Yusuf Kamil Paşa ((Sadr-ı esbak) 23 Temmuz 1912-31 Ekim 1912 (7 Şaban 1330-19 Zilkade 1330 / 9 Temmuz 1328-17 Teşrin-i evvel 1328) - 30 Ekim 1912-28 Ocak 1913 (19 Zilkade 1330-19 Safer 1331/ 17 Teşrin-i evvel 1328-15 Kanun-ı sani 1328) arasında vekaletle idare olunmuştur.)
 33. Sait Halim Paşa ((II. kez) 25 Ocak 1913-28 Ocak 1913 (15 Safer 1331-18 Safer 1331 / 11 Kanun-ı sani 1328-14 Kanun-ı sani 1328))
 34. Sait Paşa ((Sadr-ı esbak) 31 Ocak 1913-12 Haziran 1913 Perşembe (22 Safer 1331-7 Receb 1331/ 17 Kanun-ı sani 1328-30 Mayıs 1329))
 35. Halil Bey (18 Haziran 1913-27 Mayıs 1914 (12 Receb 1331-2 Receb 1332 4 Haziran 1329-14 Mayıs 1330) - 27 Mayıs 1914-3 Mayıs 1916 (2 Receb 1332-Selh-i Cemaziyelahir 1334/ 14 Mayıs 1330-20 Nisan 1332) arasında vekaletle idare olunmuştur.)
 36. İbrahim Bey (3 Mayıs 1916-22 Ocak 1917 (selh-i Cemaziyelahir 1334-28 Rebiülevvel 1335 / 20 Nisan 1332-22 Kanun-ı sani 1332))
 37. Halil Bey ((2. kez) 30 Rebiülevvel 1335/11 Rebiülahir 1335-9 Muharrem 1337 11-22 Kanun-ı sani 1332-15 Teşrin-i evvel 1334 Adliye Nezareti inzimamıyla /24 Ocak 1917/4 Şubat 1918-14 Ekim 1918 Salı)
 38. Reşid Akif Paşa (8 Muharrem 1337-6 Safer 1337 14 Teşrin-i evvel 1334-11 Teşrin-i sani 1334/ 14 Ekim 1918-11 Kasım 1918 Pazartesi)
 39. Şerif Paşa (11 Kasım 1918- 24 Şubat 1919 Pazartesi (6 Safer 1337-23 Cemaziyelevvel 1337 / 11 Teşrin-i sani 1334-24 Şubat 1335) - 24 Şubat 1919-4 Mart 1919 Salı (23 Cemaziyelevvel 1337-Gurre-i Cemaziyelahir 1337/ 24 Şubat 1335-4 Mart 1335) vekaletle idare olunmuştur).)
 40. Abdülkadir Efendi (4 Mart 1919-19 Mayıs 1919 Pazartesi (Gurre-i Cemaziyelahir 1337-18 Şaban 1337 / 4 Mart 1335-19 Mayıs 1335))
 41. Rıza Tevfik Bey (24 Mayıs 1919-21 Temmuz 1919 Pazartesi (23 Şaban 1337-22 Şevval 1337 / 24 Mayıs 1335-21 Temmuz 1335) - 21 Temmuz 1919-15 Ağustos 1919 Cuma (22 Şevval 1337-18 Zilkade 1337 21 Temmuz 1335-15 Ağustos 1335) vekaletle idare olunmuştur).)
 42. Rauf Paşa (11 Ağustos 1919-2 Ekim 1919 (14 Zilkade 1337-7 Muharrem 1338 11 Ağustos 1335-2 Teşrinievvel 1335))
 43. Abdurrahman Şeref Bey (2 Ekim 1919-8 Mart 1920 Salı (7 Muharrem 1338-18 Cemaziyelahir 1338 / 2 Teşrinievvel 1335-9 Mart 1336))
 44. Cemil Molla Bey (11 Mart 1920-5 Nisan 1920 Pazartesi (20 Cemaziyelahir 1338-16 Receb 1338 / 11 Mart 1336-5 Nisan 1336) - 11 Mart 1920-15 Haziran 1920 Salı (16 Receb 1338-28 Ramazan 1338 5 Nisan 1336-15 Haziran 1336) vekaletle idare olunmuştur.)
 45. Ethem Bey (15 Haziran 1920-31 Temmuz 1920 Cumartesi (28 Ramazan 1338-15 Zilkade 1338 / 15 Haziran 1336-31 Temmuz 1336))
 46. Rıza Tevfik Bey ((2. kez) 31 Temmuz 1920-21 Ekim 1920 Perşembe (15 Zilkade 1338-7 Safer 1339 / 31 Temmuz 1336-21 Teşrin-i evvel 1336))
 47. Mustafa Arif Bey (21 Ekim 1920-19 Ağustos 1921 Cuma (7 Safer 1339-14 Zilhicce 1339 21 Teşrin-i evvel 1336-19 Ağustos 1337))
 48. Tevfik Bey (19 Ağustos 1921-4 Kasım 1922 Cumartesi (14 Zilhicce 1339-14 Rebiülevvel 1341 19 Ağustos 1337-4 Teşrinisani 1338).)

Cumhuriyet Dönemi

 1. Nusret Metya 1927-1931
 2. Reşat Mimaroğlu 1931-1938
 3. İsmail Hakkı Göreli 1939-1947
 4. Selahattin Odabaşıoğlu 1947-1951
 5. Hazım Türegün 1952-1954
 6. İbrahim Hilmi Senil 1960-1962
 7. Rıza Göksu 1962-1968
 8. Prof.İsmail Hakkı Ülgen 1969-1979
 9. Ragıp Tartan 1979-1981
 10. Orhan Arif Özdeş 1982-1987
 11. M. Orhan Tüzemen 1987-1988
 12. Süleyman Sırrı Kırcalı 1988-1990
 13. Süleyman Türkoğlu 1990-1990
 14. Ekrem İspir 1990-1993
 15. Hüseyin Metin Güven 1993-1994
 16. Füruzan İkincioğulları 1994-1998
 17. Erol Çırakman 1998-2000
 18. Nuri Alan 2000-2004
 19. Ender Çetinkaya 2004-2006
 20. Sumru Çörtoğlu 2006-


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.