Danimarka

Kısaca: Danimarka Krallığı, ya da kısaca Danimarka (Dancada Danmark) Kuzey Avrupa'da İskandinavya'da başkenti Kopenhag (København) olan bir ülkedir. Danimarka anayasal bir monarşi olup, devlet başkanı 2'inci Margrethe'dır. Grönland ve Faroe Adaları da Danimarka'ya aittir. İzlanda ise 1944'de dek Danimarka'nın egemenliği altında kalmıştır. ...devamı ☟

Danimarka
Danimarka

Danimarka Haritası

Danimarka Krallığı, ya da kısaca Danimarka Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi ile Kuzey Denizi arasında Jutland Yarımadası ve dört yüz seksen üç ada üzerinde kurulmuş olan en küçük İskandinav ülkesi. Güneyinde Almanya, doğusunda Baltık Denizi, batısında Kuzey Denizi ile çevrilidir. Dünyanın en büyük adası olan Grönland da Danimarka’ya bağlıdır. (Dancada Danmark) Kopenhag (København). Danimarka anayasal bir monarşi olup, devlet başkanı 2'inci Margrethe'dır. Faroe Adaları da Danimarka'ya aittir. İzlanda ise 1944'de dek Danimarka'nın egemenliği altında kalmıştır.

Danimarka'nın büyük bir bölümü Jylland yarımadası üzerindedir. Başkent, Danimarka adalarının en büyüğü olan Sjaelland'ın üzerinde kurulmuştur. Sjaelland, dar bir boğaz olan Sont Boğazı ile İsveç'ten ayrılır. Ayrıca, (bir köprü ile Jylland'a bağlı olan) Fyn, Lolland, Falster, Langeland ve Baltık Denizi'ndeki Bornholm adaları da Danimarka'ya aittir. Ülkenin güney komşusu Almanya'dır.

Danimarka 1973'ten beri Avrupa Birliği üyesidir.

Tarihi

Bilinen en eski tarihi M.S. 800 yıllarında Vikingler zamanıdır. Fakat günümüzde Avrupa müzelerinde bulunan en eski tarihi eşyalar burada yapılan kazılarda elde edilmiştir. 9-11. asırlarda burada bulunan Vikingler ilk Danimarka Krallığını kurmuşlardır. Danimarka tarihinde İngiltere’yle yapılan sürekli savaşlar önemli yer tutar. Danimarka Krallığı İngiltere’ye yaptığı devamlı akınlar neticesinde 1013 senesinde İngiltere’yi ele geçirdi. İngiltere ile birlikte Norveç’i de Danimarka’yla birleştirerek büyük bir krallık kurdu. 1042 senesinde çıkan karışıklıklarda İngiltere bağımsızlığını kazandı. 1397’de iç karışıklıklarda Norveç’le birlikte İsveç de Danimarka’ya bağlandı. Yapılan savaşlar sonunda 1645’te Danimarka bugünkü durumunu aldı. 1848’de yapılan değişiklikle meşruti bir idare kabul edildi. Birinci Dünya Savaşında tarafsız kalan ülke, İkinci Dünya Harbinde de tarafsızlığını ilan etmesine rağmen, 9 Nisan 1940’da Alman orduları tarafından daha önce aralarında yapmış oldukları saldırmazlık paktı hiçe sayılarak işgale uğradı. Bu işgale karşı hiçbir mukavemette bulunmayan Danimarka ordusunu kaldırıp, donanmasını kendisi batırdı. Herhangi bir savaşın olmadığı bu işgal 1945 senesinde Almanların yenilmesiyle sona erdi. Birleşmiş milletlerin kurucu üyeleri arasında bulunan Danimarka, 1949’da NATO’ya katıldı.

Avrupa Konseyinin de kurucu üyelerinden olup, Grönland’ın savunması için Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapmış, ayrıca 1951’de İskandinav ülkeleri arasında bir konsey kurarak işbirliğini arttırmıştır. 1960’da AET’ye dahil oldu.

Fiziki Yapı

Yüzölçümü 43.092 km2 olan ülke, Jutland Yarımadası ile 483 adadan müteşekkildir. Jutland Yarımadası Kuzey Avrupa düzlüğünün bir uzantısıdır. Kuzeyde Limfiyord Boğazı ile ayrılan yarımadanın batı kıyıları düzgün ve kum alanlarıyla kaplıdır. Kum alanlarının doğusunda bataklıklar yer alır. Son derece girintili, çıkıntılı olan doğu kıyılarında verimli moren (buzultaş) ovaları bulunur. Ovaların düzlüğünde seyrek rastlanan tepelerin en yükseği 173 m ile Yding Skovhoj’dur. Doğu kıyılarının açıklarında Büyük Fionie, Syaelland, Seeland ve Lolland adalarıyla birlikte yüzlerce küçük ada vardır. Buraya bağlı olan Grönland % 90’ı buzlarla kaplı, yüksek yayla görünümündedir.Yüzölçümü küçük olan Danimarka’nın yüksekliği fazla olmadığından, akarsuları da küçüktür. En uzun akarsuyu Jutland’daki Guden Irmağı (160 km), Stor Irmağı (100 km), Skern Nehri (90 km), Fyn adasındaki Odenja Nehri (60 km) ile Sjelland Adasındaki Sus Nehri (82 km) Danimarka’nın belli başlı ırmaklarındandır.Önemli bir gölü yoktur.

İklim

İklim, fiziki yapıdan dolayı her yerde aynı özelliği gösterir. En sıcak ayda sıcaklık 15-17°C, en soğuk ayda ise 0°C civarındadır. Yağışlı gün sayısı yılda 130-180 gün arasında değişir. En yağışlı aylar ağustos ve ekim olup, yağış ortalaması 130-180 mm, Batı Jutland’da ise 800 mm’dir. Rüzgarlar genellikle batıdan eserler ve çok serttirler.Katlegat ile Baltık Denizi arasındaki boğazların sert kışlarda aylarca donmuş şekilde kalmalarına rağmen Jutland kıyısı buz tutmaz. Kış ve sonbahar ayları fırtınalı geçer. Danimarka’da nisan ve haziran aylarında senenin en güzel günleri yaşanır.

Tabii Kaynaklar

Tabii kaynakları bakımından oldukça fakirdir. Yüzölçümünün % 10’unu kaplayan ormanların büyük bir kısmı halkın yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ile meydana gelmiştir.Kayın, meşe ve kozalaklı ağaçlar yaygındır.Arazinin doğu kısmında verimli ovalar bulunurken, diğer kısımları mer’a veya kırlık arazidir. Yabani hayvanların bir özellik göstermediği Danimarka’da, maden olarak porselen kili, granit, tuğla yapımında kullanılan kil, turba ile tebeşir yatakları ve az miktarda kömür yatakları bulunur. Balık bakımından kıyıları zengindir. Balıkçılar,Baltık denizinde ve Kuzey denizinde bol miktarda balık avlarlar.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Halkın hemen hepsi yerliler olan Dan’lardan meydana gelir. Azınlıkları Alman, Eskimo, Musevi ve göçmen işçiler teşkil eder. Nüfus yoğunluğu başşehri olan Kopenhag’ın bulunduğu Sjelland Adasında fazladır. Ülkede ortalama nüfus yoğunluğu km2 ye 119 kişidir. Jutland Yarımadası diğer meskun adalar içerisinde yoğunluğu en az olanlarındandır.Yarımadanın yerleşim bölgeleri genellikle doğu kıyılarındaki verimli ovalar üzerine kurulmuştur.Nüfus artışı hemen hemen yok denecek kadar azdır (binde 4). Halkın % 67’si şehirlerde, kalanı ise köylerde yaşar. Hıristiyan olan halk Protestan mezhebine bağlıdır. Kullanılan resmi dil Danca olup, kendi grubunda olan diğer İskandinav dillerinden İsveççe ve Norveççeye çok benzemektedir. Öğretimin devlet tarafından parasız olarak yapıldığı ülkede okuma-yazma bilenlerin toplam nüfusa oranı % 100’dür. Edebiyat dallarından çocuk edebiyatı oldukça gelişmiştir. Halk için deniz ulaşımında feribot, kara ulaşımında ise bisiklet vazgeçilmez araçlardandır. Hayat standardı bakımından Avrupa’da ikinci gelmektedir. İki milyon insan atletizm kulüplerine kayıtlıdır. Futbolda 1992 Avrupa Kupasını kazandı.

Siyasi Hayat

Meşruti bir idare vardır. 10 Eylül 1920 tarihinde kabul edilen anayasaya göre Danimarka, anayasa düzeninde kral tarafından yönetilir. 27 Mart 1953 tarihli kanuna göre de hükümdar soyundan olan kadınlar da tahta çıkabilir. 4 yıl içinde seçilen 179 üyeli bir meclisi vardır.Kral, kanunları tatbik ve yürütme yetkisine sahiptir. Parlamentoda kurulan bir hükümet icra işinde krala yardımcı olur. Kral parlamentoda başbakanı tayin eder.

Ekonomi

Damimarka’da hayvancılık çok gelişmiştir. Et, süt ve süt ürünleri, Avrupa piyasasında son derece makbuldür. Nüfusun % 16’sı tarım alanında çalışır. Ülke topraklarının üçte ikilik kısmında ekim yapılır. Arpa, buğday ve şekerpancarı yetiştirilen ürünlerin başında gelmektedir. Balıkçılık, bilhassa açık deniz balıkçılığı ileri seviyededir. Batı Jutland kıyılarındaki Esbjerg en önemli balıkçı limanıdır. Balık yağı ve diğer balık ürünleri üretimi ve işlenmesi için gelişmiş fabrikalar yapılmıştır. Tabii kaynaklardan mahrum olmasına rağmen sanayi ileri bir seviyededir. Dışardan alınan ham petrol ve hammaddeler işlenir. Sanayi liman şehirlerinde fazladır. Gemi yapımı ve fabrika makinalarının yapımı ileri seviyededir. Sanayi makinaları, gemi ve tersane inşa sanayiinde dünyanın önde gelen ülkelerindendir.Hayvan ürünleri (et, süt, süt mamülleri vs.), balık ve balık ürünleri, gemi, sanayi makinaları, diğer ülkelere kurulan tersaneler ülkenin başlıca ihraç mallarıdır. İşlenmiş petrol satışı da mühimdir. İthal malları arasında yiyecek maddeleri, gübre, tohum, işlenecek hammadde başta gelmektedir. Ticaretini genellikle batı Avrupa ülkeleri, ABD ile yapar.

Danimarka

Türkçe Danimarka kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Denmark, Kingdom of Denmark, Scandinavian country that borders with the Baltic Sea and the North Sea

Danimarka

Türkçe Danimarka kelimesinin Fransızca karşılığı.
le Danemark

Danimarka

Türkçe Danimarka kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. dänisch npr. Dänemark

misafir - 8 yıl önce
ben kısaca şunu söylerim dk hakında burda yaşayan coğu gencler tehlike altında . bazı aileler dk nini iş imkanlarından ekonomilerinden yararlanmak icin cocuklarını 17 18 yaşini doldurur doldurmaz gonderıyor ve tabikide dogal olarak onlarda bu yaşta psikolojilerinin bozulmaları sonucu eroin esrar gibi maddelere yönelip ölürken coğuda aile hasreti ve gurbete dayanamayıp intihar eyleminde bulunuyorlar olan da bu ölen genclerimize oluyor buna bir son vermek lazım artık biz daha cok genc kaybetmek istemiyoruz bu anne babalar bu kadar da bencıl olmasınlar maddiyat para hic bi zaman insan evladından degerli degildir bunu unutmayalım benden bu kadar gerisi anne baba vicdanına kalmış

misafir - 8 yıl önce
çok soğuk bir yer ben oyle bir yerde yaşamak istemem. yaşadığım yer çok güzel

misafir - 8 yıl önce
ben 1.5 yildir danimarkadayim olarak gordugum goruntu; tc de para sacan gurbetcilerin, burda ise tuvaletlerini bile sildiriltmeyen -ustune ustun horlandiklari dislandiklari ve aptallastirildiklaridir.daha onemlisi de namus kavramini bilselerde bunu yeni nesillerine asilayamadiklari, geciremedikleridir.para icin gelip rezil sekilde yok olan tabutlarda eve donus yapan halkimiz iste.Kapitalizmin oluk oluk insanligi nasil yok ettigini ardindan da sosyal yardim altinda sadakalara muhtac ettigini izliyorum-

misafir - 8 yıl önce
uzun yıllar bende dk.ya tır şöförlüğü yaptım çoğu vatandaşımız kendini bozmuş ne türklükle nede dk. bağdaşan yanı kalmamış ama bunlara rağmen sapa sağlam gençler ve örf adetlerini yerine getirenler ve dini vazifelerini tam yapanda çok durtdışı şöyle bir durum ya bu deveyi güdersin yada bu diyardan gdertsin orada kalmak için çok eziyetlere katlanıyorlar bence bunlara değmez ne mutlu türküm diyeneeeee.......!

misafir - 8 yıl önce
ben bir ab vatandaşıyım vede aynı zamanda türkiye de de yaşıyorum ve türk vatandaşıyım da danimarka çok güzel ve kültür düzeyi çok yüksek bir ülke bazı arkadaşların yorumlarına hiç bir şekilde katılmıyorum şunu ifade etnek isitiyorum sadece türkiye çok güzel bir devlet ve millete sahip ama insana verilen değer çok düşük aile değerleri ve görgü kuralllarına düşkün bir milletiz ki nitekim böyle olması gerekmekte ama şu bir gerçektir biz millet olarak kendimiz dışında kimseye değer vermemekteyiz buda bizi güçsüz kılar fakat sadece ilişkiler konusunda yabancılarla ama herşey saygı çerçevesinde olmalı buda bir ülkenin medeniyetini temsil eder atalarımız ne demiş kendine söylenmesi ve yapılmasını istemediğin birşeyi başkasına yapma iğne çuvaldız muhabbeti son olarak herkez şikayet eder işte şu ülke türklere şöyle yapıyo böyle yapıyo madem bu böyle herkez kendi vatanında kalsın hiç bir hristiyan ülkesi aman ne olur türkler gelsinde çalşsında bizde eziyet edelim demiyolar arkadaşlar bundan utanması gereken biz türk milleti değil bunlara bizi muhtaç etirenler ve bizi yötenler ve güzelim memelketi bu hale sokan ve de karış karış ABD satanlar utanmalı gerçekleri görmemeiz lazım benden bu kadar herkeze hayırlı günler ...........

misafir - 8 yıl önce
Ehm. Oldukça kapsamlı bir araştırma olmuş ama birde hangi paraleller ve meridyenler arasında olduğunu yazmış olsaymış gerçektende kusursuz bir araştırma olucaktı.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Danimarka Resimleri

Danimarka Haritaları

avrupa konum danimarka.png
avrupa konum danimarka.png
danimarkanin konumu.png
danimarkanin konumu.png
danimarka bolgeler harita.png
danimarka bolgeler harita.png
danimarka bolgeler label.png
danimarka bolgeler label.png
danimarka bos.png
danimarka bos.png
danimarka bos harita.png
danimarka bos harita.png
danimarka harita.jpg
danimarka harita.jpg
danimarka siyasi haritasi.jpg
danimarka siyasi haritasi.jpg
danimarka turkiye konum.png
danimarka turkiye konum.png

Danimarka hükümdarları listesi
2 yıl önce

Danimarka hükümdarları listesi Danimarka ülkesi üzerinde hüküm süren kral ve kraliçe unvanı taşımış kişilerin listesidir. Bu kral ve kraliçeler şöyle siralanır:...

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Danimarka
6 yıl önce

Danimarka, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk defa 1957 yılında katılmıştır. Danmarks Radio (DR) isimli kamusal yayın kuruluşunun Avrupa Yayın Birliği'nin...

Danimarka-Norveç
6 yıl önce

/ 55.667°K 12.567°D / 55.667; 12.567 Danimarka-Norveç (Danca ve Norveççe: Danmark-Norge) bugünkü Danimarka ve Norveç topraklarında kurulmuş bir ülkedir...

Danimarka Bayrağı
2 yıl önce

Danimarka bayrağı Kırmızı zemin üzerine bayrağın köşelerine doğru uzanan beyaz haç; haçın yatay kısmı bayrağın gönder tarafına doğru kaymıştır. Dannebrog'un...

Danimarka'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

Az sayıdaki Danimarka'daki Yahudilerin tarihi 17. yüzyıla kadar dayanır. Ortaçağa ait Danimarka sanatlarında Yahudiler ucu sivri şapkalar giyinmiş olarak...

Danimarka Boğazı
2 yıl önce

Koordinatlar: 67°K 24°B / 67°N 24°W / 67; -24 Coğrafya portali Danimarka Boğazı (Danimarka: Danmarksstrædet; İzlandaca: Grænlandssund, "Grönland Boğazı")...

Danimarka Futbol Federasyonu
6 yıl önce

Danimarka Futbol Federasyonu (Danca: Dansk Boldspil-Union; DBU) 1889 yılında kurulmuştur. Avrupa'nın en eski ve en köklü federasyonlarından olup UEFA...

Danimarka Kronu
2 yıl önce

Danimarka Kronu, Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları'nda kullanılan para birimidir. Kron etimolojik olarak Danca "krone" sözcüğünden türemiş olup kraliyeti...