Danyal Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Musa aleyhisselamın dininin hükümlerini insanlara tebliğ etmiş, duyurmuştur.

İsrailoğulları Musa aleyhisselamdan sonra kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemeyip isyan edince, Allahü teala onlara zalimleri musallat etti. Çeşitli belalar gönderdi. Düşmanları tarafından yurtları işgal edildi. Asurlu hükümdarı Buhtunnasar (Nabukadnazar)ın orduları Kudüs’e girip ele geçirdiler. Şehri yakıp yıktılar, İsrailoğullarından pe

Danyal Aleyhisselam

Danyal Aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Musa aleyhisselamın dininin hükümlerini insanlara tebliğ etmiş, duyurmuştur.

İsrailoğulları Musa aleyhisselamdan sonra kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemeyip isyan edince, Allahü teala onlara zalimleri musallat etti. Çeşitli belalar gönderdi. Düşmanları tarafından yurtları işgal edildi. Asurlu hükümdarı Buhtunnasar (Nabukadnazar)ın orduları Kudüs’e girip ele geçirdiler. Şehri yakıp yıktılar, İsrailoğullarından pekçok kimseyi öldürdüler, esir aldıkları yetmiş bin çocuğu yanlarında götürdüler. Bu çocuklar arasında Danyal aleyhisselamı Buhtunnasar sarayına aldı. Danyal aleyhisselam onun sarayında büyüdü. Mecusi olan, yani ateşe tapan Buhtunnasar, Danyal aleyhisselamın kendi dininden olmadığını anlayınca, onu yanından uzaklaştırdı ve hapse attırdı. Daha sonra Danyal aleyhisselamı hapisten çıkaran Buhtunnasar ona memleketin işlerini havale etti. Çıkardığı fermanla ona saygı gösterilmesini emretti. Buhtunnasar’ın adamları onu kıskandılar. Onun işten uzaklaştırılmasını istediler. İleri gelen adamlarının sözlerine aldanan Buhtunnasar, Danyal aleyhisselamı kendi dininden olmadığı için ateşe attırdı. Fakat Danyal aleyhisselam Allahü tealanın yardımıyla yanmadı. Daha sonra Buhtunnasar’a yahut Buhtunnasar’ın resmine secde etmediği için, içinde arslanların bulunduğu bir kuyuya atıldı. Fakat Allahü tealanın yardımıyla arslanlar ona hiç dokunmadılar. Danyal aleyhisselam atıldığı kuyudan sağ salim kurtuldu.

Buhtunnasar’ın ölümünden sonra, Uzeyr aleyhisselamla birlikte Kudüs’e geldi. Kendisine peygamberlik verildi. İnsanlara Musa aleyhisselamın dininin emir ve yasaklarını anlattı. Bir müddet sonra Ehvaz yakınlarında Sus şehrinde vefat etti.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar