Darülmuallimin

Darülmuallimin Sultan Abdülmecid döneminde rüştiyelere (ortaokul) erkek öğretmen yetiştirmek üzere açılan okul (1847). Daha sonra okulun programında yapılan düzenlemelerle iptidailere (ilkokul) ve idadilere (lise) de öğretmen yetiştirilmesine başlandı. Böylece Darülmuallimin iptidai, rüştiye ve idadi olmak üzere üç bölümden meydana geldi. Medrese öğrencilerinin alındığı okulun iptidaiye kısmı iki, rüştiye ve idadi kısımlarının ise öğretim süreleri üç yıldı. Talebelerine maaş bağlandı. Oku

Darülmuallimin Sultan Abdülmecid döneminde rüştiyelere (ortaokul) erkek öğretmen yetiştirmek üzere açılan okul (1847). Daha sonra okulun programında yapılan düzenlemelerle iptidailere (ilkokul) ve idadilere (lise) de öğretmen yetiştirilmesine başlandı. Böylece Darülmuallimin iptidai, rüştiye ve idadi olmak üzere üç bölümden meydana geldi. Medrese öğrencilerinin alındığı okulun iptidaiye kısmı iki, rüştiye ve idadi kısımlarının ise öğretim süreleri üç yıldı. Talebelerine maaş bağlandı. Okulun iptidai kısmında hesap, coğrafya, kitabet, tarih, Farsça, cebir, hendese (geometri), resim, Fransızca, kozmoğrafya, hikmet, kimya; rüştiye kısmında Arabça, Farsça, coğrafya, tarih, inşa, rik’a, hesap, hikmet, astronomi, kimya, cebir, hendese usul-ü defteri, resim; idadi bölümünde ise hesap, muamelat, usul-ü defteri, cebir, mantık, tarih, lisan-ı ecnebi, hüsn-i hat, resim, inşa-ı Türki, ilm-i Selefat, hendese, kozmoğrafya, mebadi-i ulum-i tabiiye ve hıfzıssıhha dersleri öngörülmüştü. Darülmuallimler 1875 yılından itibaren yaygınlaştırılarak İstanbul dışında da açılmaya başladı. Bosna, Girit, Amasya, Sivas, Kudüs, Erzurum, Van, Musul, Aydın, Konya, Haleb, Elaziz ve Trabzon gibi vilayet merkezlerinde yeni Darülmualliminler açıldı.

Darülmualliminin idadi şubesi 1880 yılında kapatıldı. Bunun yerine idadi ve sultanilere öğretmen yetiştirmek üzere Darülmualliminin iptidai ve rüştiye şubelerinin yanında bir de ali şubesi açıldı (3 Kasım 1891). Her üç şubede de öğretim şubesi ikişer yıl olarak tesbit edildi. Yeni yönetmeliğe göre iptidai şubelerine gireceklerin yapılacak imtihanda Arapça, sarf ve nahv, hüsn-i hat ve imla, kıraat-ı Türki’den başarı göstermesi, güzel ahlak sahibi, sağlam ve 20-30 yaş arasında olması gerekiyordu. Son maddeler diğer şubeler için de geçerliydi. İptidai şubesi mezunları veya eş seviyede bilgiye sahip olanlar, rüştiye şubesine kabul ediliyorlardı. Rüştiye şubesi ile idadi ve sultani okullarını bitirenler, bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde ali şubesine kayıt yaptırabiliyorlardı.

İstanbul Darülmuallimin mektebinin ali kısmı 1909’da kaldırılarak öğrencileri Darülfünun’a alındı. Darülmuallimin mektebinin adı 1924’te Erkek Öğretmen Okulu olarak değiştirildi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.