Darboğaz, Niğde, Ulukışla

Bilgikutusu Türkiye köy |isim = Darboğaz |harita2 = |harita2 boyut = 250px |harita2 açıklama = niğde |harita1 = |harita1 boyut = |harita1 açıklama =
|harita = 
|harita boyut = 
|harita açıklama = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lat_hem = K |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |lon_hem = D |rakım = |yüzölçümü = |nüfus = 3256 |nüfus yoğunluğu = |nüfus_ref = [1] |nüfus_itibariyle = 2000 |alan kodu =388 |posta kodu = 51920 |bölge = İçanadolu |il = NİĞDE |ilçe = ULUKIŞLA
|Belediye Başkanı =MUSTAFA KUZUM
|websitesi = [2]


Darboğaz, Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlı bir kasabadır.

Tarihi

Kasabamıza ilk yerleşim hakkında yazılı bir belge bulunmamaktadır. Bulununan kalıntılar ve yapılan araştırmalar sonucu Öncesinde Romalılar, sonrasında ise Bizanslılar kasabamızı yurt edinmiştir. Bizanslılar`dan sonra ise şimdi Türkmen boylarından olan Türkler buraya yerleşmiştir. İlk yerleşen Kabilelerin bazıları şunlardır:

Karabıyıkoğulları Gedikoğulları Çotgiller Kölemen Türkleri

Bu kabilelerin 370-380 yıl öncesinde Otağ (büyük çadır) kurarak buraya yerleştikleri yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kasabamızda eski yerleşim yerlerinin başlıcaları şunlardır.

  1. Alavu
  2. Dikilitaş
  3. Ören
  4. Çukur
  5. Yücebey


Kasabamızın Güney`inde bulunan Boğaz mevkiinde bir yazılı kaya ve birde Gömlekli kaya bulunmaktadır.Bu iki kaya arasında hazine bulunduğu çok eskilerden beri dile gelmektedir.Bu bölge için çok eskiden beri Şöyle bir Rivayet dilden dile dolaşmaktadır;

"Mal Kuzunun kuzunda,güneyinin düzünde Altın kaşık, gümüş beşik bulunmamaktadır" denir.

Tarbaz ismi

Kasabamıza bir kaç asır öncesinde bir aşiret reisinin çadır kurarak burayı kendilerine yurt edindiği söylenmektedir, Bu aşiret reisinin eski bir Çalgı olan "TAR" çaldığı ve bu yüzden Aşiret reisine ve dolayısla da Kasabamıza "TARBAZ" denilmiştir., Kasabamız daha sonraları Darbaz ismi ile anılmışsa da son olarak da Coğrafi yapısı nedeniyle Darboğaz adı verilmiştir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Darboğaz Kasabası İç Anadolu Bölgesinde yer alan Niğde ili Ulukışla ilçesine bağlı bir beldedir. Bölge dağlık bir vadi teşkil eder. Bolkar dağlarının kuzey yamaçlarında kurulan Darboğaz; doğusunda Gümüş ve Maden köyleri, Batısında Emirler köyü, güneyinde Bolkarlar ve kuzeyinde de Porsuk (alan bahçesi) ile çevrilidir. Sularının soğuk, havasının güzel olması nedeni ile komşu iller olan Adana ve Mersinli hemşehrilerimizin 70-80 yıldır vazgeçemedikleri bir yayla konumunu kazanmıştır. Kasaba, ilçe merkezine 15 km ve il merkezine de 65 km uzaklıktadır.

Yüzölçümü 6000 hektardır Ulukışla Ilçe merkezine 15 km, il merkezine ise 70 km uzaklıktadır Bolkar Dağı eteğinde 1463 m yükseklikte kurulmuş olduğundan yaz ve kış turizmine oldukça elverişli olması sebebiyle kasabanın meydan mevkiinde bu1unan 7 km`lik doğal kayak pısti kış aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti kasabamıza davet etmektedir.

Zemin, Eosen fliş (kireçtaşı, marn, kumtaşı) formasyonundan ibarettir Kasabanın ana zeminini, aralarında kumtaşı bantları bulunan marnlı seviyeler teşkil eder Kuzey tarafta yükselen Karatepe ve Sazak deresinin kuzey yamaçları, volkaniklerden (Andezit, Spilit, Porfır) olukbaşı mevki ise, kireçtaşlarından ibarettir. Dere vadisinde alüvyon doğu ve batı yamaçlarda 3-4 metre kalınlığında yamaç molozu ile kaplı sahalar görülür. Yer altı suyu derindedir, meskün bahanın batısında kaplıca mevcuttur.Deprem durumu 4 Derece tehlikeli deprem bölgesindedir Zararsız depremlerın olduğu bilinmektedir.

İklim

Kasaba, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesinin tam intibak bölgesinde yer aldığından Yazları kurak ve sıcak, Kışları da Yağışlı ve Ilıman geçer en fazla yağış İlk bahar mevsiminde gerçekleşir.Bitki örtüsü BOZKIR`dır.

Nüfus

1968 yılına kadar köy statüsünde olan Darboğaz, nüfusunun 2000`i aşması ile belediyelik olmuştur. Halen bu statüsünü korumaktadır. 2000 genel nüfus sayımında 1072 hanede 3607 kişi sayılmıştır 1968 yılında belediyelik olan Darboğaz kasabası 850 hane ile son nüfus sayımına göre ise 3250 nüfus kayıtlara geçsede, Büyük şehirlere ve yurt dışına çıkan iş gücü ve mevsimlik göç nedeniyle gerçek nüfus saptanamamıştır.

Gözlemler ve Yapılan araştırmalara göre Kasabamızın en sakin dönemi olan Kış aylarında 3000-3500 yerleşik nüfus tespit edilmiştir. Ulukışla Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında Darboğaz doğumlu yaklaşık 11.000 kişinin kayıtlı olduğu bilinmektedir. Bu rakama Kasabanın en kalabalık zamanı olan Temmuz-Ağustos Aylarında yaklaşıldığı gözlenmiştir. Son yapılan belediye seçimlerinde 3200 seçmen olması bu rakamı doğrular niteliktedir. Yapılaşmanın yaz aylarında çok hızlı geliştiği Darboğaz`da yaklaşık 2000 hane bulunmaktadır

Ekonomi

Kasabamızın geçim kaynağı büyük oranda, son yıllarda oldukça gelişme gösteren Kiraz ihracatından elde edilen kazanç sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Dünyanın diğer ülkelerine çalışmaya giden hemşerilerimiz oradaki kazançlarının bir bölümünü yaz aylarında burada harcamaktadır ve buraya yatırım yapmaktadır. Ayrıca Emekli olup buraya yerleşen gurbetçi hemşerilerimiz, Darboğaz Ekonomisine olduğu gibi Türkiye ekonomisine de döviz girdisi sağlamaktadır. Tarımdaki gelişmeye bağlı olarak Tarım araç gereçlerine de yatırım artmıştır. Son yıllarda Traktör ve "PAP PAT" diye tabir edilen tarım aracı sayısı oldukça hızlı artmaktadır.Bu araçlar elliye yakın aileye kazanç sağlamaktadır. Yapılaşmadaki hızlı artışa bağlı olarak inşaat sektöründe nitelikli eleman yetiştirilememiş ve bunun sonucunda Güney Doğudaki bazı illerimizden gelen eleman sayısı hızlı artış göstermiştir. Kasabada ticaretten geçimini elde eden 50`nin üzerinde esnaf mevcuttur.

Tarım-Ziraat

Darboğaz Halkının % 90`a yakını Tarım ve Tarıma dayalı işlerle uğraşmaktadır. Bunun içerisinde en büyük payı kuşkusuz Kiraz üretimi almaktadır. Kiraz üretimin yanında az da olsa Elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fakat son yıllarda Elma bahçeleri Elma ağaçları kesilerek yerini Kiraz bahçelerine bırakmaktadır. Bunun yanında fasulye, patates, domates gibi sebzelerle Kayısı, erik vb meyveler Kasabalının ihtiyacına cevap verecek ölçüde yetiştirilmektedir. Kasaba halkının tarımda en çok sıkıntı çektiği konu ise Sulama suyudur.

Yılda 2 bin ton Kiraz ihraç eden Darboğaz sulama suyu sorununu çözüme kavuşturamamıştır. Yaz aylarında ve Sonbahar`da su sıkıntısı had safhaya ulaşmaktadır. Bu sorunu çözümü olan Gölet 2006 yılı yatırım programına alınmış olup, 2007 yılı ilkbaharında yapımına başlanmıştır. Ayrıca bu ana göletin yapımı tamamlanana kadar Çayırharmanı mevkiinde HİS tipi bir gölet Sulama Kooperatifi ve halk tarafından yoğun gayretlerle kısa bir sürede hayat geçirilerek borulu sistemle sulama suyu kısmen de olsa çözüm buldu. Bu sürece kadar Kıt olan sulama suyu ise çok yüksek ücretlerle satılmaktadır. Hemen yanımızda kurulu olan Emirler köyü sulama göleti sayesinde saati 2 milyon liraya su kullanırken bu rakam sondajla çıkartılan yer altı sularının son 20 milyon liraya kadar çıkmaktadır. Su kaynaklarının yetersiz kalması sonucu kasabanın çeşitli yerleri sondaj atılarak su çıkarılmaktadır.Dar bir Havzada kurulu olan Darboğaz kasabasının her tarafına atılan bu sondajlarların jeolojik açıdan tehlike arz etme ihtimali dikkate alınmamaktadır. Darboğaz`da tarım arazilerinin %20`si kıraç olup geriye kalan %80`i sulu tarıma elverişlidir. Su kaynaklarının artması ve Sulama Göletinin yapılması ile Sulu tarım oranı %90`lara, Kiraz üretimi ise ilk 5 yılın sonunda 10 bin tona, sonraki yıllarda ise 15-20 bin tona çıkması muhtemeldir. Son yılarda Modern tarım benimsenmesi ve Mevcut suyun yetersiz kalması ile Damla sulama sistemi yaygınlaşmıştır

Altyapı bilgileri

Kasabamızda ilköğretim ve ortaokul o vardır. Kasabamız hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesine sahiptir. Ptt şubesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi istenilen biçimde hizmete sokulamamıştır. Kasabamızda ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.